Son LOT (%)
GSDHO 0,70 34,84 Mio 934,41%
KCHOL 15,87 40,62 Mio 800,37%
SAHOL 10,74 42,53 Mio 642,54%
VKING 0,56 9.728 620,59%
GDKGS 1,20 66.572 588,15%
FFKRL 4,85 4.048 276,21%
EUYO 1,01 7,88 Mio 254,32%
AGYO 2,83 276.813 233,87%
NUHCM 10,15 208.111 223,79%
EUHOL 0,72 1,56 Mio 216,69%
EUKYO 0,89 1,63 Mio 201,07%
ETYAT 0,81 2,37 Mio 188,11%
PRZMA 3,01 150.641 170,35%
HDFGS 4,03 7,15 Mio 160,68%
AKGUV 3,02 279.864 158,45%
AVOD 1,13 7,58 Mio 149,55%
DOGUB 1,50 5,00 Mio 113,80%
GSDDE 1,38 329.492 79,69%
DMSAS 1,74 1,60 Mio 75,58%
ATAGY 4,18 363 72,04%
HURGZ 0,83 10,94 Mio 68,13%
SRVGY 3,41 57.514 67,14%
TKNSA 5,11 3,33 Mio 66,35%
AKENR 1,02 64,66 Mio 61,58%
SNPAM 3,17 112.300 55,46%
TMPOL 5,36 192.035 55,34%
ATLAS 1,30 5,23 Mio 47,96%
METRO 1,21 42,40 Mio 45,74%
TRGYO 4,90 338.654 40,62%
PSDTC 4,47 136.660 39,64%
PSDTC 4,47 136.660 39,64%
PSDTC 4,47 136.660 39,64%
PSDTC 4,47 136.660 39,64%
YAYLA 2,35 111.503 39,56%
AKMGY 23,44 1.578 38,42%
CEMAS 1,50 10,15 Mio 25,46%
AKSEN 3,44 2,05 Mio 24,53%
SONME 3,52 447.627 20,72%
MIPAZ 1,13 1,17 Mio 19,64%
PIMAS 4,20 18.590 16,57%
DOHOL 0,74 18,77 Mio 14,57%
SNKRN 1,94 82.213 12,84%
UNYEC 4,26 69.479 12,73%
SILVR 1,56 945.636 12,56%
GLYHO 2,88 1,79 Mio 12,41%
TBORG 10,18 18.184 4,43%
DIRIT 1,70 2,81 Mio 4,24%
ERBOS 77,10 53.282 3,73%
PETUN 10,56 46.036 2,95%
DYOBY 3,30 1,12 Mio 1,91%
TIRE 1,54 2,85 Mio 0,42%
BURCE 3,83 737.966 0,27%
Aradığınız Hisse Bulunamadı