TRT, Cumhurbaşkanı’nın faaliyetlerini tanıtacak

4 numaralı kararnamede yapısıyla ilgili düzenlemelerde bulunulan TRT, doğrudan bir bakanlık bünyesine alınmazken, kurumla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın etkinliği dikkati çekti. Cumhurbaşkanı faaliyetlerini tanıtmakla görevli kılınan TRT, cevap hakkı doğuracak ve siyasi çıkar amacı taşıyan Cumhurbaşkanlığı yayını ise yapamayacak. Bu yayınlar, cumhurbaşkanı tarafından TRT dışında hazırlatılacak.

17.07.2018 Salı Güncelleme : 17.07.2018-1:30 Salı
MİTHAT YURDAKUL Ankara

Kararnameye göre TRT, cumhurbaşkanı faaliyetlerini tanıtmakla da görevli olacak. Bu kapsamda yayın esaslarına uymak, cevap hakkı doğuracak nitelikte olmamak ve siyasi çıkar amacı taşımamak kaydıyla halkın katılımı ile başarıya ulaşabilecek cumhurbaşkanı faaliyetleri tanıtılacak. Cumhurbaşkanı faaliyetlerinin gerekçelerinin, yararlarının, vecibelerinin, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesini amaçlayan tanıtıcı radyo ve televizyon programları, Cumhurbaşkanı tarafından TRT dışında hazırlatılarak TRT tarafından haber bültenleri dışında yayınlanacak. Bu yayının cumhurbaşkanı faaliyetlerinin tanıtılması olduğu yayın sırasında belirtilecek. Bu yayınların yayın süreleri ayda 30 dakikayı geçemeyecek. Kararnamede, “TRT, Cumhurbaşkanlığı bildirilerini, sadece Cumhurbaşkanlığı’nı bağlamak kaydıyla yayınlamakla yükümlüdür. Ancak, bunların Cumhurbaşkanlığı bildirisi olduğunu yayın sırasında açıklar. Cumhurbaşkanlığı bildirilerine ait metinlerin, Cumhurbaşkanlığı’ndan yazılı yayın isteği ile verilmesi ve yetkililerin imzasını taşıması şarttır” denildi. TRT, Cumhurbaşkanlığı bildirileri ve olağanüstü haller ile seferberlik ve savaş haline inhisar etmek üzere cumhurbaşkanı konuşmalarını da yayımlamakla görevli.

 

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ