YayAteş + Değişken (23 Kasım – 21 Aralık)
Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.