2018’de Türkiye

30.12.2017 Cumartesi

Önemli başlıklar

Dış politikadaki gelişmeler ve sınırlamalar yıl boyunca önemli bir ağırlık oluşturmakta.

Satürn’ün konumu açık düşmanlıklara karşı yeni bir siyaset geliştirilmesini zorunlu kılıyor.

Bu yıldan başlayarak içinde bulunduğumuz ittifaklar ve gruplar dahilinde ani gelişmeler, adımlar ve aydınlanmalar söz konusu. Bu koşullar 2019’da daha net hale gelebilir.

İlkbahar ayları savaş gezegeni Mars’ın etkisiyle son derece kritik ve sürtüşmelere açık bir görünüm gösteriyor. Yöneticileri ve liderleri ilgilendiren konular daha fazla risk içeriyor, sakin ve temkinli olunmalı.

Bu yıl uluslararası gündem fazlasıyla meşgul ancak bu alanda aşırı spekülatifya da gözü kapalı risk almak yerine daha dengeli bir strateji takip edilmeli.

Halkın durumu özgürlükler açısından sıkıntılı kalmaya devam ediyor. Maalesef halkı ilgilendiren üzüntüler mümkün.

Savaş gezegeni Mars ilkbaharda, 17 Mart sonrasında özellikle dış politikada ve yönetimde kritik gelişmeler, sürtüşmeler, huzursuzluklar getirebilir.

Aylık temalar

Ocak

29 Ocak’a kadar olan dönemde güvenliğe, vatan ve ülkeye ait kırılgan gelişmeler, milli temalar daha dikkat çekici bir şekilde gündeme gelebilir. Gençleri, çocukları, meclisi ve halkın tercihlerini içeren konular da vurgulanıyor. 6-8 Ocak günlerinde tehdit yaratan, yeraltındaki örgütlerle ilgili durumlar olabilir. 20 Ocak’a kadar olan dönemde ülkemizin bağlı olduğu ittifaklar, gruplar ve uluslararası konular açısından dikkat çekici. 20 Ocak sonrasında halkın özgürlüklerini, sosyal ve toplumsal konuları ve 31 Ocak -2 Şubat civarında halkın psikolojisini ve hassasiyetini ilgilendiren olaylar var.

Şubat

28 Şubat’a kadar olan dönemde, ekonomiyi ve paranın değerini ilgilendiren gelişmeler özellikle dikkat çekmekte. Ekonomik gelişmelerin uluslararası boyutları da olabilir. Bir yandan da işçiler, memurlar ve çalışanları da gündeme getirebilecek konular yaşanabilir. 9 Şubat civarında kontrol dışı, yıpratıcı koşullar olabilir.19 Şubat sonrasında, halkın durumunu, hassasiyetini gündeme getirebilecek konular, zayıflıklar, kurban olma durumu dikkat çekmekte ve bu koşullar yine uzaklarla ve uluslararası konularla ilişkili olabilir.

Mart

29 Mart’a kadar olan dönemde, yakın ve sınırdaş komşular, Ortadoğu’daki gelişmeler, görüşmeler, ziyaretler, uzaklar ve yabancılar yanında, eğitim ve sağlık konuları öne çıkmakta. 1-2 Mart günlerinde özelliklekontrolsüzlük, hatalar, skandallar, karmaşık durumlar zarar verici olabilir. 20 Mart sonrasında ekonomiyi, TL’nin değerinive destekleri ilgilendiren konularda krizler, kayıplar, korku ve endişeler söz konusu olabilir.

Nisan

29 Nisan’a kadar olan dönem, ülke ve sınırların güvenliği, toprağı ve vatanı ilgilendiren konular açısından oldukça hassas, tehditkar ve olaylı geçebilir. Bu dönemde iç işlerine, topraktan kaynaklanan konulara dikkat gerekiyor. Diplomaside krizler, huzursuzluklar, çatışma ve gerginlikler mümkün. 15-17 Nisan günlerinde ani gelişmeler, değişiklikler ve uyandırıcı, yenileyici durumlar var. 20 Nisan sonrasında, yakın komşularla ilişkiler, ekonomiyi ve toprakla ilgili endişe yaratabilecek gelişmeleri yakından izlemek gerekecek.

Mayıs

29 Mayıs’a kadar olan dönemde, halkın seçimlerini, tutumları, meclisi ve gençleri ilgilendiren temalar öne çıkmakta. Daha fazla kararlılık ve mücadele var. Bu dönemde özellikle dikkat çekici ve önemli. Uluslararası konularla bir arada ele alınması gereken gelişmeler söz konusu. 21 Mayıs sonrasında toprakları, ülke güvenliğini ve iç işlerini ilgilendiren konular içinden geçiyoruz ve bu durumlar da uluslararası ilişkileri ilgilendiriyor.

Haziran

29 Haziran’a kadar çalışanları, memurları, devlet kurumlarını ve orduyu ilgilendiren konular daha çok dikkat çekmekte. Bu konular yabancılarlailgili olabilir. 17-18 Haziran günlerinde yönetimi, ülkenin iç işlerini ilgilendiren alanlarda bitişler, başlangıçlar, toprağa ait konular öne çıkmakta.  21 Haziran sonrasında gençleri, sanatçıları, eğlence ya da gösterileri ilgilendiren konular, turizm ama aynı zamanda halkın seçim ve tutumunu içeren konular öne çıkmakta. 23 Haziran civarında daha olumlu gelişmeler ve kazanç getiren imkanlar mümkün.

Temmuz

29 Temmuz’a kadar olan dönem dış işleri, diplomasi, anlaşmalar ya da çatışmalar açısından çok önemli bir dönem olarak dikkat çekmekte. Bu dönemde düşmanlıklara dikkat etmek gerek. Bu koşullar ittifakları ve içinde bulunduğumuz grupları da içine almakta. 23 Temmuz’dan sonraki dönemde orduyu, devletin işleyişini ve kurumları ilgilendiren konular yine gündemde kalabilir. Uluslararası konular da arka plan oluşturmakta.

Ağustos

29 Ağustos’a kadar olan dönemde, endişe ve kriz yaratabilecek konular, ekonomide borçların gündemde olması, TL’nin değeri ve yönetime, merkez bankasına ilişkin gelişmeler önemli başlıklar olarak görülmekte. İç işleri ve toprakların durumu hassasiyet göstermekte. 23 Ağustos sonrasında dış dengeler,görüşmeler ama karşıtlık ve düşmanlık içeren temalar da söz konusu.

Eylül

29 Eylül’e kadar olan günlerde, yeni uluslararası bağlantılar, ideolojik konular, üniversiteler, akademik konular, medya ve gazetecilerle ilgili gelişmelere bir vurgu var. 23 Eylül sonrasında ekonomide ve dış politikada dengeler zorlanabilir. Borçlar, bankacılık ve finans yönetimi daha hassas bir dönemde olabilir. 25-27 Eylül günleri kritik. Bugünlerde olumsuz ve yıkıcı durumlaradikkat edilmeli. Endişe ve korku gündeme gelebilir.

Ekim

29 Ekim’e kadar olan dönemde, ekonomiyi, yönetimi, liderleri, hükümeti ilgilendiren gelişmeler kritik koşullar ve belirsizliklervar. Bu konularda kriz, yenilenme ve mücadele getirmekte. 23 Ekim sonrasında, uluslararası konulara, anlaşmalara, medyaya ya da üniversitelere ait konular önemli. İdeolojik konular, inançlar ve fikirler açısından oldukça canlı bir dönemdeyiz.

Kasım

29 Kasım’a kadar olan dönemde, gizli ve yıkıcı olabilecek faaliyetlere, terör ve casusluk durumlarına özellikle dikkat edilmeli. Kırılgan ve kontrol edilmesi daha zor bir dönemde ilerliyoruz. Bu gelişmeler, meclisi, halkın seçimlerini ve oyunu ilgilendirebilecek koşulları da ilgilendiriyor olabilir. 21 Kasım sonrasında yabancıları içine alan gelişmeler, aynı zamanda devletin kurumlarını ve çalışanları, emekçileri, sağlık ve düzeni ilgilendiren gelişmeler dikkat çekmekte. Bu konular meclis ve halkın oyu ile de alakalı gözükmekte.

Aralık

29 Aralık’a kadar olan dönemde, milli temalar, halkın tutumunu, bakış açısını, sağlığını ve moralini ilgilendiren konular önem çıkmakta. Bu koşullar çift durumlara ve belirsizliklere, huzursuzluklara da işaret etmekte. 22 Aralık sonrasında ise yeniden dış dengeleri, yönetimi ve muhalefeti de içine alan koşullar dikkat çekiyor. Dış politika ve dengeler, sorumluluklar özellikle bir yük oluşturmakta. 25-27 Aralık günlerinde kısıtlamalar, sorumluluk ve ciddiyet gerektiren koşullar içinde olabiliriz.