Aslan tutulması yaklaşıyor

29.07.2017 Cumartesi

Bildiğiniz gibi 21 Ağustos’ta Aslan burcunda tam güneş tutulması gerçekleşecek. Bundan neredeyse 18 yıl önce (Saros döngüsü 18 yıl, 11 gün, 8 saat civarındadır) ülkemizden görülen Güneş tutulması ile aynı seride olan bu tutulma bu kez ülkemizde görülmeyecek ancak bu kez Kuzey Amerika’yı kuzey batı ucundan, güney doğu ucuna kadar gölgesine alacak. Tutulmaların astroloji ile ilgili eski bilgilerde bu dikkat çekici astronomik olaylarda gölgenin düştüğü yerlerin özellikle etkilendiği belirtilir. Kuşkusuz bu dönemde, ABD’de yaşanan siyasi çalkantılar ve Başkan Trump’ın karmaşık durumu özellikle dikkat çekmekte ve pek çok astrolog Trump hakkında olumsuz değerlendirmeler yazmakta. Zira, bu tutulma aynı zamanda onun yükselen burç derecesi ve Mars’ına çok yakın düşmekte.

Tutulmalar, özellikle Güneş tutulmaları ani, beklenmedik olaylara işaret ederler. Güneş’in ışığının Ay tarafından kapatılıyor olması sembolik açıdan korku kaynağı olarak görülürken aynı zamanda şimdiye kadar gizli, saklı kalmış şeylerin de aniden ortaya çıkışı olarak değerlendirilir. Bu tutulmanın Aslan burcunda gerçekleşiyor olması burcun sembolünde yer alan olay, kişi ve nesneleri gündeme daha dikkat çekici şekilde gündeme getirmekte.

Aslan yönetici ve yaratıcı kişileri, parlaklığı, güç sahibi olmayı açıklar ve belirgin biçimde eril bir figürdür. Bu burcun başkanlar, tepedekiler, ünlüler, dikkat çekici kişilerle yakından ilişkisi vardır. Dolayısıyla, tutulmanın etkilerinin belirgin olacağı önümüzdeki 6 ay boyunca liderlerle, yöneticilerle, başka ülkelerde kraliyet üyeleri ile ilgili pek çok ani değişiklik bekleyebiliriz. Bu olayların sadece olumsuz ya da denge bozucu olduğunu düşünmemeliyiz. Aynı zamanda bitişler ve yeni başlangıçlar, tazelenmeler de gündeme gelecektir. Bununla birlikte, 21 Ağustos’ta Mars tutulma derecesi ile birleşerek özellikle dikkat çekici durumda görülmekte.  Tutulma anında (21:25) ülkemiz açısından bakıldığında yine Mars’la ilişkili olan Koç burcunun yükseldiğini görüyoruz. Koç aynı zamanda ülkemiz haritasında da yönetimsel konuları açıklayan 10. Evde yer almakta. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde liderlerin tutumlarına ait konular, ani çıkışlar, öfke içeren durumlara dikkatle yaklaşmak gerekebilir. Kuşkusuz Mars askerlere, orduya yönelik gelişmelerin de gündemin bir parçası olabileceğini açıklıyor.

Koç burcunun yükseldiği bu harita, önümüzdeki dönemde cesaret, liderlik ve mücadele temasının en önemli temalardan birisi olacağını göstermekte. Tutulma haritasında 5. eve düşen ışıklar bu süreçte çocuklarla, gençlerle ilgili konulara daha fazla dikkat çekerken, bu ev aynı zamanda eğlence, sahne, sanatçılar ve spekülatif yatırımlarla ilgili olduğu için ekonomide harcamalar ve bütçe dengesinin hassas olabileceği bir dönemden geçtiğimizi anlatmakta.

Benzer şekilde, tutulma haritasında ateş elementinin çok fazla vurgulanıyor olması bu dönemde sıcakların, yakıcı unsurların, yangınların, kuraklığın zarar verici olabileceğini anlatıyor olabilir. Önümüzdeki hafta tutulmanın kişisel haritalarımıza olan etkisinden söz edeceğim.