Ay düğümleri burç değiştirince

20.05.2017 Cumartesi

2018 Kasım başına kadar Ay düğümleri artık Aslan/Saka ekseninde olacaklar. Bu noktalar ışıkların Dünya’mızla ilişkini içerdiği için bilincimiz, bizi ileriye taşıyan koşullar ve duygusal alışkanlıklarımızla yakından bağlantılıdır.

Şimdi bu yeni süreçte Aslan burcundaki kuzey Ay düğümü bize yaratıcılık veren, parlamak ve dikkat etmek çekmek istediğimiz konularda ilerleme olanakları içerisinde olacağımızı anlatıyor. Yöneticilik, liderlik, babalık etmek, kendine güvenmek, hayattan keyif almak konularında kendimizi daha çok geliştirebiliriz. Güney ay düğümünün olduğu yer ise inşa etmekten çok yıkmayı, değiştirmeyi ve olduğu gibi kalmamayı anlatır. Önümüzdeki 18 ay boyunca Saka burcunda yer alan güney Ay düğümü içerisinde grupların, toplulukların olduğu konularda, bağımsız hareket etmeyi ve farklılığımızı ortaya koymak istediğimiz alanlarda daha karışık, karmaşık ve yıkıcı bir tutum içinde olabileceğimizi hatırlatmakta. Dolayısıyla bu süreç içinde şahsi konularda egomuza, kişiliğimize, kendimize güvenimize ait alanlarda daha fazla sürtüşme ve zorlanma içinde olabiliriz.

Sizler için kısa bir rehber olması açısından bu dikkat çekici transiti yükselen burcunuza göre özetledim. Yükselen Koç’lar için bu süreçte kişisel açıdan önem verilen, hayat enerjisi ve keyfi veren konulara , örneğin aşk ve çocuklarla ilgili konulara odaklanmak yararlı olacak. Ancak bu süreçte içinde bulunduğunuz arkadaşlarla, gruplarla ve varolan gelecek beklentilerinizle ilgili bazı zorunlu değişikliklere gidebilirsiniz. Yükselen Boğa’lar bu dönemde ev hayatında, ailevi konularda, toprak ve gayrimenkullere ait alanlarda daha aktif ve daha inşa edici olabilirler. Kişisel geçmişinizi ve özel hayatınızı yeniden düşünebilirsiniz ancak bu süreçte, toplum önünde ve kariyerinizle ilgili konularda gerekli değişiklikler ve bırakılması zorunlu olan durumlar daha fazla stres yaratabilir. Yükselen İkizler bu dönemde kendini ifade etmek, yazmak, çizmek, eğitim ve iletişim alanlarında daha yaratıcı, daha dikkat çekici ve yapıcı olabilir. Yakın çevre daha destekleyici olacak. Bununla birlikte, inanç ve görüşlerinizde, hayata bakış açınızda ve uzaklarla ilgili konularda, belki de akademik alanda zorlayan tecrübeler ve sizi yalnız bırakabilecek koşullar doğabilir. Yükselen Yengeç’ler bu dönemde daha fazla çalışmak, para kazanmak ve kişisel yeteneklerini kullanmak yönünde önemli bir gelişme sürecine girmekte. İşe ve para kazanmaya yönelik konularda fırsatları değerlendirmek gerek. Ancak başkalarından beklediğiniz desteklerde, ortaklı işlerde, miras, borç alacak konularında bazı sıkışıklıklar, kıtlıklar söz konusu olabilir. Yükselen Aslan’lar bu dönemde kendilerine odaklanmak, kişisel alanda ilerlemek ve şahsi konularına, örneğin sağlık gibi, önem vermek açısından destekleniyor. Ancak evlilikte, ortaklıklarda, kimi yakın arkadaşlık ve ilişkilerde zorlanabilirler ve düşmanlıklarla karşılaşabilirler. Yükselen Başak’lar bu dönemde ruhsal anlamda geliştirici tecrübeler, daha fazla kabullenme ve önce kayıp bile gözükse daha sonra olumlu yöne girebilecek olaylar içinde olabilirler. Ancak bu dönemde sağlık, iş ve çalışma alanları ile ilgili bazı sıkıntılar, huzursuzluklar yaşayabilirler.

Yükselen Terazi’ler için bu dönemde sosyal alanda, arkadaşlıklar boyutunda daha eğlenceli ve yaratıcı olabilecekleri imkanlar var, hedeflerine daha fazla odaklanabilirler. Ancak aşkta, zevklerde, harcamalarda ve çocuklarla ilgili konularda zorunlu değişiklikler stres yaratabilir. Yükselen Akrep’ler bu süreçte iş hayatında ve kişisel açıdan çok önemsediği konularda geleceğe ilerlemek için gereken kararlılığı ortaya koyabilirler. Bununla birlikte, ev ve aile cephesinde, özel hayatlarında kuraklık, soğukluk ve kopmalar yaşanabilir. Yükselen Yay’lar bu dönemde kendi fikir ve inançlarını ortaya koymak yönünde cesaretlendirilirlerken, eğitim ve uzaklarla ilgili işlerde de ilerleme mümkün. Ancak görüşmelere, yazılı anlaşmalara ve genel olarak yakın çevrelerindeki değişikliklere de dikkat etmeliler. Yükselen Oğlak’lar için bu dönemde bazı riskli işler ve kişisel açıdan mesele yaptıkları konularda ilerleme var, ortaklı işler, miras ve finansal işlerde de yeni tecrübeler söz konusu. Ancak kontrolsüz harcamalar, birikimlerinin çarçur olmamasına özellikle özen göstermeliler. Yükselen Saka’lar evlilikte, ortaklı konular ve anlaşmalarda daha fazla destek ve olumlu bir ilerleme duygusu içindeler. Ancak şahsi tutumlarında, hayata bakış açısında daha esnek olmalılar, sağlık konusuna da özen göstermeliler. Yükselen Balık’lar ise bu dönemde iş ve çalışma hayatlarına daha çok odaklanarak, üzerinde uğraşacak çok şey bulabilirler. Hizmet alanında yeni fikirler ve ilerlemeler var. Bununla birlikte, bilinçaltından kaynaklanan konular, kimi zaman onları çaresiz bırakabilecek zihinsel şartlanmalara dikkat etmek durumundalar.