Mars Başak’ta bize neler getiriyor ?

09.09.2017 Cumartesi

Mars savaş ve mücadele gezegeni olduğu için şimdi bu süreçte özellikle düzen, iş ve çalışma ortamı ve sağlık konularında daha fazla girişim ve savaşım görebiliriz. Başak saflığı, temizliği ve arınmayı anlatan burç olduğu için aklımıza ilk gelen konular özellikle kamu sağlığı, çalışanların düzeni, bürokratik konular, işçilerin, çiftçilerin durumu gibi alanlar olacaktır. Böyle bir dönemde etkinliği, verimliliği ve organizasyonu arttırmak için daha fazla mücadele söz konusu olabilir.

Kişisel planda ise Başak pratikleştirme, inceleme, titizlik, uygulamalar,  analizler ve düzenle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla yükselen burcumuza göre baktığımızda belirli konulara daha çok odaklanmak, çaba sarfetmek gerekeceğini gösteriyor. 22 Ekim’e kadar olan bu süreçte, Yükselen Koç’lar özellikle iş ve çalışma ortamındaki yükler, sıkı çalışma, etkin olma ve aynı zamanda sağlık, hizmet konuları ile daha çok ilgilenmek durumundalar. Yükselen Boğa’lar aşk hayatında biraz daha tartışmacı ve huzursuz olabilir. Gereksiz harcamalar artabilir, çocuklarla ilgili işler daha çok çaba gerektirebilir. Yükselen İkizler ailevi işler, yerleşime ve toprağa ait uğraşlarla daha çok uğraşabilirler. Evde huzur ve güvenlik konusuna dikkat etmek gerekebilir. Yükselen Yengeç’ler yakın çevreleri ile daha yoğun bir iş ilişkisine girebilirler. Çok sayıda değişiklik, görüşme, konuşma ve hızlı iletişim gerektiren, konularla, organizasyonlarla daha çok uğraşabilirler. Yükselen Aslan’lar daha fazla para kazanmak ve iş hayatına odaklanmak için çaba sarfedecekler. Böyle zamanlarda harcamaları kontrol almak ve kaynakları iyi değerlendirmek zorunda olabilirler. Yükselen Başak’lar için bu dönemde önemli girişimler, cesaret ve mücadele ortaya çıkıyor. Ancak öfkeye kapılmamak ve biraz daha planlı ve sabırlı olmak gerekebilir. Sağlıkla ilgili adımlar da dikkat çekebilir.

Yükselen Terazi’ler bu dönemde özellikle iş hayatında bazı sıkıntılar, huzursuzluklar yaşayabilirler. Genel olarak endişeler, içsel huzursuzluk ve pek de bir şey yapamamanın getirdiği sıkıntılara özen göstermek gerekiyor. Yükselen Akrep’ler daha hızlı ve etkin çalışabilecekleri bir dönemdeler. Gelecek beklentileri yönünde, özellikle grup çalışmaları içinde daha aktif rol alabilirler. Yükselen Yay’lar açısından son derece dikkat çekici durumlar özellikle iş hayatında ve kariyer alanında dikkat çekmekte. İş hayatında çok şey yapılabileceği gibi, artan rekabet ya da düşmanlıklarla uğraşmak gerekebilir. Yükselen Oğlak’lar bu dönemde uzaklarla, yabancılarla ilgili konularla daha çok uğraşabilirler. Akademik konularda, inançlar ve görüşlerin öne çıktığı alanlarda daha etkin olmaya çalışabilirler. Yükselen Saka’lar bu dönemde biraz daha endişeli ya da huzursuz olabilirler. Zihinsel açıdan sakin kalmak, parasal konulara, sağlıkla ilgili gelişmelere dikkat etmeke gerekebilir. Yükselen Balık’lar yeni bir sürece giriyorlar ve son 1 yıldır yaptıkları işlerin sonuçlarını almaya başlıyorlar. Ancak evlilikte, yakın ilişkilerde eleştirilere de açık durmak yararlı olacak.

Bu süreçte 16 Eylül civarında zihinsel açıdan daha keskin ve enerjik olabiliriz. 24 Eylül civarında ise aldanmamaya, daha dikkatli ve özenli olmaya dikkat etmek gerek. 5 Ekim civarında yakın ilişkilerde, aşka daha tartışmacı ve çekişme içerisinde olabiliriz. 11 Ekim yakınlarında da iş hayatında bazı gecikmeler, engeller söz konusu olabilir. Kısaca Mars Başak’ta bizi daha etkin, organize, dikkatli ve pratik olmaya çağırıyor.