Ortadoğu’da kritik süreçler

16.12.2017 Cumartesi

Bu hafta 18 Aralık’ta, Pazartesi günü gerçekleşecek yeniay içinde bulunduğumuz sürece ışık tutmakta. Yeniay Yay burcunun son derecelerinde oluşurken, yine bu burcu terketmeye hazırlanan Satürn’le de birleşmekte. Yay inançlar ve dinlerle, dinlerin kurumsal yapıları ile yakından ilgili bir burçtur. Satürn’ün Yay burcunda ilerlediği son iki buçuk yıldır, fanatizm üreten koşullar, uluslararası terör gibi konular üzerinde sürekli meşgul olduk ve büyük sıkıntılar yaşadık. Satürn 20 Aralık’ta Oğlak burcundan çıkmakla birlikte, bu son yeniayda yeniden Satürn ile birleşerek, sanki beni hatırlayın der gibi son bir not bırakıyor. Kuşkusuz Ortadoğu’nun karışık tarihi aynı zamanda din savaşlarının da tarihidir. Tek tanrılı dinlerin beşiği olan bu coğrafyada din ve siyaset iç içe geçmiştir. İlginçtir Yay ne kadar dinlerle ilişkili ise, Oğlak ta siyasetin ve yönetsel konuların burcudur. Dolayısıyla, hem Satürn’ün, hem de Güneş’in Oğlak burcuna ilerlediği bu dönemde dikkat çekici ve daha büyük gerginlikler ortaya çıkarabilecek yeni bir sürece giriyoruz. ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’le ilgili talihsiz açıklamaları sözünü ettiğimiz son derece tahrip edici koşullara yeniden bakmamızı gerektiriyor.

2017 kış mevsimi haritasında, Güneş ve Satürn Oğlak burcunun ilk derecesinde birleştiğini görmekteyiz. Bu son derece dikkat çekici bir birleşimdir zira öncü burçların ilk dereceleri her zaman dünya çapında dikkat çeken durumları anlatırlar. Öncü burçların (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) 0 derecelerindeki gezegenler adeta bağırarak burada olduklarını tüm dünyaya ilan ederler. Dolayısıyla, kış mevsiminin tam başlangıcında, Satürn’ün bu kritik konumu siyaset sahnesinde yeni bir sürecin başlamakta olduğunu gösterirken, ciddi kısıtlama ve yüklere, şiddet ve yıkıcılık getiren koşullara da işaret etmekte. Kış mevsimi haritasına Kudüs üzerinden bakıldığında, Oğlak burcunun karşıtlıkları, muhalefet ve açık düşmanlıkları anlatan 7. evde olduğunu görüyoruz. Ayrıca, güç, yıkımla gelen dönüşüm gezegeni Pluton, Güneş/Ay ortanoktası üzerinde duruyor. Haritanın eksenlerinde yine öncü burçların olması çevresel koşullarda tarafların kararlı ve mücadeleci bir tavır izleyeceklerini anlatıyor. Bu haritada halkı açıklayan Ay’ın Saka burcunda savaş gezegeni Mars’tan zarar görmüş olması, ve aynı zamanda güney ay düğümüne doğru ilerlemesi maalesef halkın zarar görebileceği, büyük yıpranmalar ve ayrışmalar içine girebileceği bir döneme doğru gidildiğini anlatmakta.

Bu arada Israil’in astrolojik haritasında Oğlak burcunun toprakları ve güvenliği anlatan 4. evine yerleştiğini de gözden kaçırmamalıyız. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde, 2020’ye kadar gelişecek olan süreçte, İsrail’in ana gündeminde güvenlik ve içişlerinin ağırlıklı bir yeri olduğu görülmekte. Diğer yandan bu süreç ülkemiz dış politikasını da yakından ilgilendirmekte. Zira daha önceki yazılarımda da değindiğim gibi, Oğlak ülkemizin dış politikasını, diplomasiyi, karşıtlık ve düşmanlık konularını anlatan 7. evine giriyor.

Önümüzdeki bir yıl boyunca, mevsim haritalarına baktığımızda, son derece sert açılar dikkat çekmekte. 2018 ilkbahar haritasında Güneş, bu kez Oğlak burcundaki Mars/Satürn kare açısından zarar görüyor. İlkbahar ve Yaz mevsimi haritasında Terazi burcunun yükseliyor olması diplomatik dengelerin, hassasiyetlerin dikkat çekici bir şekilde ön planda kalmaya devam edeceğini göstermekte. Yaz ve sonbahar haritalarında Mars’ın güney ay düğümü ile yan yana oluşu, yıl boyunca din, sosyal değerler gibi konuları açıklayan Jüpiter’in Akrep burcunda kalışı, fanatizm ve şiddet içeren konuların ön planda kalabileceğine delil olabilir.