Satürn burcunuza neler getiriyor ?

02.12.2017 Cumartesi

Sorumluluk, olgunlaşma ve kısıtlamalar gezegeni Satürn 20 Aralık’ta Oğlak burcuna ilerliyor. Satürn’ün hayatınıza getireceği temaları anlamak için bu yazıyı hem burcunuza hem de yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz. 2020 yılına kadar sürecek bu dönemde, Koç’lar iş hayatında ve toplum önündeki pozisyonlarında daha ciddi yükler ve sorumluluklar altında olabilirler. Kariyer alanında zirvede olunacağı gibi dışsal nedenler, yöneticilerin tutumu ya da sektördeki koşulları nedeniyle zorluklar, dikkatli davranmak, kurumsal konulara, devletle ilgili işlere büyük önem vermek gerekebilir. Boğa’lar bu dönemde bilgi ve tecrübelerini uzun vadeli bir bakış açısı ile geliştirip, daha fazla kişi ile paylaşabilirler. Yabancılar ve uzaklarla ilgili işler, uluslararası konular, yüksek öğrenim daha fazla sınav, sorumluluk ve gayret gerektirmekte. Bu süreçte, hayata bakış açısını, inanç ve görüşlerini daha somut ve gerçekçi bir çerçeveye oturtma çabası içerisinde olacaklar.

İkizler bu dönemde ortaklı finansal uğraşlar, miras, yatırımlar ve banka işlerinde daha dikkatli, sorumlu ve planlı bir biçimde hareket etmek durumundalar. İş hayatında bir kriz daha güçlü ve kontrollü davranmayı gerektirebilir. Eşin, ortağın parası ya da bir fonun yönetimi sorumluluk getirebilir. Yengeç’ler mesleki alanda daha sorumlu oldukları bir seviyeye yükselebilirler. Bu dönemde kariyerde ilerleme var ancak ilişkileri daha dikkatli ve gerçekçi bir şekilde takip etmek, sorumluluk almak gerekecek. Evlilikte sorunlar var ise, bu durum boşanmaya götürebileceği gibi, süregelen ciddi bir ilişki evliliğe de işaret edebilir.

Aslan’lar 2020’ye kadar çalışma hayatında daha fazla iş ve sorumluluk almak, daha iyi organize olmak durumundalar. İş yükü, devlete, organizasyona ait konular, altında ya da beraber çalıştığı kişilerle ilişkilerde dikkat ve önem gerekiyor. Bu dönemde bedensel sağlık, hizmet ve günlük düzene daha sorumlu bir şekilde yaklaşmak zaruri olabilir.  Başak’lar için bu dönemde yaratıcı oldukları bir alana güçlü bir odaklanma ve sevdikleri bir işi yapma, ortaya koyma şansı var. Ancak aşkta ve keyif veren konularda katılaşma, sorumluluklar ya da keyif kaçıran durumlar ortaya çıkabilir. Çocuk sahibi olanlar, çocukları ile ilgili konularda daha ciddi ve gayretli olmak durumundalar.

Terazi’ler için bu dönemde ailevi sorumluluklar, eve yönelik uğraşlar daha önemli hale geliyor. Toprak, gayrimenkulle ilgili işler, geçmişten, atalardan gelen konulara daha ciddi bakmak gerekebilir. 2020’ye kadar iş hayatında arayışlar, bitişler ve nihayetinde yeni adımlar, başlangıçlar da yapılabilir. Evle, eve ve toprağa yönelik faaliyetlerle daha çok zaman geçirebilir. Akrep’ler bu dönemde zihin dünyalarında daha ciddi ve gerçekçi olmak durumundalar. Kimi zaman kötümser düşünceler gelebileceği gibi, düşüncelerde ağırlık ve derinlik de söz konusu. Öğrenci olanlar, tasarımla, eğitimle uğraşanlar için sorumluluklarda artışlar ve sınavlar var. Yakın çevre ile ilgilenme ve kardeşler de ciddiyet kazanabilir.

Yay’lar bu dönemde para durumlarını ve kazançlarını daha iyi hale getirmek için çalışacaklar. Üzerilerindeki yükler hafiflemekte ancak iş hayatında daha çok kazanmak için, beceri ve yetenekleri üzerine ciddi biçimde eğilmek durumundalar. Harcamalarda gerçekçi olmak ve iş hayatında sorumlu bir tavır onları sonunda daha olumlu sonuçlara götürebilir. Oğlak’lar Satürn sayesinde önemli sorumluluklar ve başlangıçlar içinde olacaklar. 2020’ye kadar yükler artmakla birlikte, kariyer hayatınıza yepyeni bir yön verebilecek kararlılığı gösterebilirler. Bu süreçte kısıtlamalar olabilir ancak böylece kendi kendilerine yeterlililerini de kazanabilirler. Hem ilişkilerde hem de sağlık konusunda daha gerçekçi bir tutum içinde olabilirler.

Saka’lar için bu süreçte tam olarak bilemedikleri ya da elde olmayan koşullar bazı belirsizliklere ve yönsüzlüğe neden olabilir. Mesleki konularda henüz şimdiye kadar denemedikleri bir alana girebilirler. Ancak kimi zaman gizli düşmanlıklar ya da elde olmayan nedenler de gündeme gelebilir. Pek çok alanda ruhsallık ve kabullenme geliştirmek fayda olacak. Balık’lar bu süreçte üzerindeki yükleri hafifletmeye, daha gerçekçi planlar yapmaya başlayabilirler. Bir grup, ortaklaşa bir iş ya da dernek, parti gibi sosyal bir örgüt içerisinde daha fazla sorumluluklar alabilirler. Gelecek beklenti ve ümitlerini daha sorumlu ve gerçekçi biçimde gözden geçirmek durumundalar. İyimserliklerini korumaya bakmalılar. Arkadaşlıklar alanında daha seçici olabilirler.