Satürn Oğlak’ta ülkemiz için ne ifade ediyor ?

16.09.2017 Cumartesi

20 Aralık’tan itibaren Oğlak burcuna ilerleyecek olan Satürn ülkemiz açısından kritik bir geçiş başlatıyor olacak. Oğlak ülkemiz haritasında diplomasi ve dengeyi, antlaşmaları ve açık düşmanlıkları gösteren 7. Evde yer almakta. Satürn ise Oğlak’ta kendi yönettiği burçta gücünü daha belirgin bir şekilde ortaya koyacaktır. Bu durumda, 2020 yılına kadar özellikle dış ilişkiler, karşıtlıklar ve düşmanlıklar çerçevesinde son derece hassas bir süreçte ilerleyeceğimiz anlaşılıyor. Satürn sınırlamaları, eksikleri ve engelleri anlatan bir gezegendir. Olumlu ve yapıcı yönden bakıldığında, Satürn bize nerede eksik olduğumuzu ve hangi alanlarda daha gerçekçi düşünmemiz gerektiğini de anlatır. Dolayısıyla bu yeni dönemde, ülkemizin ortaya koyacağı dış politikada önüne çıkan engeller ve zorlamalar karşısında daha önlemci ve gerçekçi bir tutum gittikçe daha belirgin olmaya başlıyor.

Kuşkusuz 7. ev doğrudan açık düşmanlıklarla ilgili alan olduğu için, Satürn’ün Oğlak burcunda 2020 yılına kadar geçisi sırasında pek çok sınırlama, test ve zorlayıcı koşullar da gündeme gelebilir. Baskı ile gelen dönüşümü açıklayan Pluton’un da 2008’den bu yana bu alanda ilerlediği görülürse, bu iki gezegenin 2020 yılı başında Oğlak burcunda birleşecek olmaları özellikle Güney sınırlarımızda, Kuzey Irak’ta ve Suriye’deki gelişmeler ve bu bölgedeki Kürt unsurlarla ilişkiler açısından oldukça hassas dengelerin söz konusu olabileceğini anlatıyor. Diğer yandan 2019 Aralık-2020 Aralık döneminde Jüpiter de buradan geçiyor olacak. Jüpiter fırsatlarla birlikte, olayları daha büyüten, genişleten bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde gündemimizi belirleyen koşulların getirdiği sonuçların, 2020 yılına doğru netleşmeye başlayacağını söyleyebiliriz.

Bu süreçte ülkemiz daha sorumlu ve gerçekçi adımlar atabilir. Ortaya çıkan baskılarla ve sınırlamalarla karşışalarak daha kalıcı çözümler için ağırlığını koyabilir. Ancak belirli dönemlerde özellikle daha dikkatli olmak gerekiyor. Zira 2018 yılı bahar haritasında Mars’ın da bu alandan geçecek olması ülkemizin dış politikasında ve ilişkilerinde, özellikle askeri konularda son derece hassas ve tehdit edici dengeler üzerinde ilerleyeceğini açıklıyor. Savaş ve mücadele gezegeni Mars’ın öncü burçlarda ilerdiği dönemlere özellikle önem vermek gerekebilir. Yakın vadede, önümüzdeki bir yıl içerisinde bu dönemler 22 Ekim – 9 Aralık, özellikle 17 Mart -16 Mayıs, ve yine Mars’ın geri hareketinden dolayı 13 Ağustos – 11 Eylül arasında görülmekte.

Dünya astrolojisinde Mars gerilemesi özellikle daha kırılgan, sürtüşmelerin ve çatışmaların alevlendiği dönemlerdir. Özellikle Mars gerilerken büyük risklere girişmemek, kışkırtmalara kapılmamak büyük önem taşır. Bu nedenle, 2018’de 27 Haziran – 27 Ağustos tarihleri arasında, sözünü ettiğimiz konularda gündeme gelebilecek sorunlar ve gerginlikler karşısında daha soğukkanlı bir tutum içinde kalmak ayrı bir önem taşıyabilir.

20 Aralık’ta Oğlak burcuna ilerleyecek Satürn’ün, sadece ülkemiz açısından değil, tüm dünyada devletlerin idaresi, kurumsal konular ve liderler açısından son derece şekillendirici, ciddi gelişmeler getirmesi bekleniyor. Bu kritik süreçte siyasi dengeler yeniden gözden geçirilecek ve gerçekçi politikalar öne çıkacak. Kuşkusuz 2018 yılında Uranüs’ün de Boğa burcuna ilerlemesi büyük resmin ne kadar büyük bir değişiklik göstereceğini anlatıyor.