Satürn’ün ayak sesleri

02.09.2017 Cumartesi

25 Ağustos’ta düzgün hareketine dönen Satürn adeta Yay burcundan ayrılmak üzere valizlerini toplamaya başladı. Satürn önce 2014 sonunda Yay burcuna ilerlemiş, daha sonra 18 Eylül 2015’ten itibaren tamamen bu burca yerleşmişti. Şimdi ise 20 Aralık’ta Oğlak burcuna geçmeye hazırlanıyor. Zamanı, olgunlaşmayı, tecrübeyi, sorumlulukları ve yaşlanmayı anlatan bu gezegen, bizi bu maddi dünyaya bağlayan, tıpkı sıkı ama değerli bir öğretmen gibi, hayatımızda güçlü izler ve kalıcı değerler bırakan bir güçtür. Maddi ya da ruhsal olsun, öğrenme sürecinin bir bölümü testlerle, derslerle doludur. Satürn geçici değil, uzun sürede inşa ettiğimiz kalıcı olan şeylerle ilgilidir. Aralık ayına kadar olan dönemde, astrolojik haritanızda Yay burcunun olduğu evlere ilişkin konularda daha bilinçli ve gerçekçi kararlar verebilir ve eksik kalan şeyleri tamamlayabiliriz. Özellikle bugünlerde sorumluluklar, maddi gerçekler ve sınırlamalarla ilgili yeni bir bilinç doğarken, Oğlak burcunun haritamızdaki evine göre yeni işaretler de almaya başlayabiliriz. İşte bu temaları sizler için yükselen burcunuza göre kısaca özetledim:

Yükselen Koç’lar için bu dönemde hayata bakış açınız, görüşleriniz, inançlar boyutunda daha gerçekçi değerlendirmeler söz konusu. Uzaklarla, yabancılarla, akademik konularla ilgili işler belirli bir sonuç üretirken, mesleki konularda, kariyeriniz ve statünüzle ilgili daha fazla yük ve hatta kısıtlamalar gündeme gelebilir. Yükselen Boğa’lar özellikle finansal konularda, miras ya da borçlarla ilgili alanlarda, eşin yüklerine ait gelişmeler içinde sorumluluklarını daha fazla yerine getirirken, endişe ve korkulardan da uzaklaşmaya başlıyor. Bu yeni dönemde uzaklarla, yabancılarla, akademik alanlarla ilişkilerini daha ciddi ve uzun vadeli bir bakış açısı ile yeniden yapılandırabilir. Yükselen İkizler son iki yıl içinde, evlilik, ortaklıklar ve kariyer alanında daha belirgin sorumluluklar ve yükseliş getiren bağlantılarla karşılaştı. Toplum içinde yükseliş devam ederken, bu yeni süreçte ortaklaşa alanda, finansal konularda yeni sorumluluklar ve gerçeklerle karşılaşabilir. Yükselen Yengeç’ler son iki yıldır başta iş ve çalışma koşulları, beraber çalıştıkları kişiler, organizasyon ve aynı zamanda sağlık olmak üzere türlü zorlanma, kısıtlanma ve bağlayıcı durumlar içinde ilerledi. Şimdi bu dönemde, ilişkilerine, evlilik ve işteki ortaklı koşullara daha dikkatli ve gerçekçi bakmak durumunda. Bu süreçte kariyerde daha fazla sorumluluk ve pozisyon gündeme gelebilir. Yükselen Aslan’lar son yıllarda sevdikleri konulara odaklanmakta, sorumluluk almakta zorlanmadılar. Ancak aşkta ve çocuklarla ilgili konular bazı üzücü durumlar ya da daha fazla çaba içinde kaldılar. Bu yeni dönemde, iş ve organizasyonel alanda daha gerçekçi ve çok çalışmaya dikkat etmeliler ve sağlıklarına da özen göstermeye başlamalılar. Yükselen Başak’lar son iki yılda kritik bir süreç ilerlediler ve kendi iç dünyalarına, eve ve ailevi konularda odaklanmak zorunda kaldılar. Şimdi ciddi bitişler ve başlangıçlar var ve sevdikleri konulara daha planlı bir biçimde odaklanabilirler.

Yükselen Terazi’ler son iki yıldır zihinsel ve eğitsel alanda çok daha meşgul ve kısıtlamalar, testler altında olabilirler. Yakın çevrede değişiklikler, kardeşler ve kendilerini anlatmak için önemli tecrübeler var. Şimdi bu süreçte, özellikle öğrenmiş oldukları şeyleri daha fazla temellendirmek ve yeni seçimler yapmak durumundalar. Aile, ev ve yerleşime ait sorumluklar da artıyor.  Yükselen Akrep’ler iş ve parasal alanda eksik kalan yönlerini tamamlayarak, maddi harcamalarda, değer verdikleri alanlarda daha sağlam ve gerçekçi bir tutum içine girdiler. Bu yeni süreçte eğitsel ve zihinsel uğraşlar, kardeşleri ve yakın çevrelerindeki meşguliyetler onları daha fazla sorumlu kılmaya başlayabilir. Yükselen Yay’lar son iki yıldır kişisel alanda çok önemli değişiklikler ve sorumluluklar içine girdiler ve kendilerini toparladılar. Bu süreçte özellikle iş ve parasal konularda daha gerçekçi bir bakış açısı ve sorumluluklar artıyor olacak. Yükselen Oğlak’lar son iki yıldır adeta bir boşlukta ve belirsizlik içinde, yeni bir sürece girmişlerdi. Dağınıklıklar ve ruhsal testler söz konusu idi. Ancak bu yeni süreçte kişisel planda daha gerçekçi adımlar ve sorumluluklar alarak, hayatlarında yen bir inşa sürecine girmekteler. Yükselen Saka’lar son iki yıldır gelecek yönünde yeni bir denge ve istikrar kurma çabası içindelerdi. Gruplar, sosyal konular yükümlülükler getiriyordu. Şimdi ise kendilerini değişime hazırlamalılar. Önlerindeki süreç çok net olmayabilir ve daha fazla kabullenme ve esneklik gerektirebilir. Ruhsal testler var. Yükselen Balık’lar ise son iki yıldır ağır yükler ve özellikle iş hayatında kısıtlamalar, engeller içinde kaldı. Şimdi bu yeni süreçte gelecek hakkındaki beklentilerini yeniden daha ciddi biçimde ele alabilecekler.