Satürn’ün son çalımı

15.04.2017 Cumartesi

Geçtiğimiz günlerde Satürn 25 Ağustos’a kadar sürecek olan geri hareketine başladı. Bu Satürn’ün Yay burcundaki son geri hareketi olacak. Geri dönen gezegenler eksik kalan şeylerin tamamlanması için önemli işaretlerdir. Geri dönen Satürn olduğunda yapılması gereken işler, sorumluluklar daha çok ağırlık kazanır. Satürn gerçekleri hatırlatan bir gezegen olarak geri harekette iken ağırlığını daha fazla hissetirecektir. Satürn’ün müfettişe benzetirim. Bu gezegen hangi evimizden geçiyorsa, o evin konularını mutlaka düzeltmek için önümüze önemli görevler ve hatta zorunluluklar, kısıtlamalar getirir. Eğer Satürn’ün bizden talep ettiği şeyleri yerine getirir ertelemezsek uzun vadede bizim için faydalı sonuçları olduğunu görürüz. Ancak pek çoğumuzun da gerçekleri hemen kabul etmeme, erteleme, ihmalkar davranmak gibi yönleri olduğu için son dakikaya kadar yapmamız gereken şeyleri görmezden gelebiliriz. İşte şimdi 25 Ağustos’a kadar olan dönemde Satürn bize bu eksikleri tamamlama yönünde önemli bir fırsat sunuyor.

Yay burcunda geri harekete dönen Satürn’ün getirdiği temaları yükselen burcunuza göre kısaca özetleyebiliriz. Aslına bakarsanız sözünü ettiğimiz ödevler, görevler 2015 yılında bu yana bir şekilde gündemimizde yer alıyordu. Bu süreçte Yükselen Koç’lar açısından uzaklarla, yabancılarla ilgili konularda, akademik alanda kısıtlamalar, düşüncelerini, görüşlerini yayma ve yayınlama konusunda daha gerçekçi ve sorumlu olma ihtiyacı var. Yükselen Boğa’lar özellikle finansal konularda, ortaklaşa alanda daha fazla sorumluluk ve kısıtlama içerisinde olabilir. Bu dönemde borçlar, alacaklar, miras ya da başkalarına da bağlı olan konularda korku ve endişeleri aşmak gereği var. Yükselen İkizler bu dönemde evlilikte, ortaklaşa konularda ya da karşıtlık ve açık düşmanlık içeren konularda daha gerçekçi ve sorumlu davranmak durumunda. Bu sayede iş hayatında ve evlilikte sorumlu bir tavır içine girebilir. Yükselen Yengeç’ler bu süre içerisinde kendi sağlıkları, genel olarak iş ve çalışma konusunda, yeteneklerini daha iyi hale getirmek ve daha iyi organize olabilmek için çalışkan ve düzenli olmak zorunluluğunu hissediyor. İş hayatında altında çalışan kişileri daha dikkatli seçmek zorunda kalabilir. Yükselen Aslan’lar için bu dönemde kişisel yaratıcılıklarını ve kendilerine güvenlerini daha fazla pekiştirebilecek çalışmalara ağırlık verecekleri çalışmalar önemli. Ancak aşkta, çocuklarla ilgili konularda ve hayattan keyif alma konusunda bazı blokajlar da var. Yükselen Başak’lar son yıllarda işte dip noktadan geçerken, ev ve ailevi konularla daha ciddi sorumluluk içindeler. Bu dönemde gelecek için bir yön seçmek ve yola koyulmak, yeni adımlar atmak gerekiyor.

Yükselen Terazi’ler gerek eğitsel konularda, gerekse düşünce dünyalarında daha sistemli, organize ve sorumlu olmak durumunda. Zihinsel alanda bir şeyler ortaya çıkarmak, yakın çevreleri ve kardeşleri ile ilgili konularda sorumlu bir tutum içinde olmak gerekiyor. Yükselen Akrep’ler iş hayatında ve parasal alanda kazançlarını daha sağlam ve istikrarlı kılmak için çaba içerisindeler. Kişisel gelirlerini ve para kazandıran yeteneklerini güçlendirecek çalışmalara daha çok odaklanabilirler. Yükselen Yay’lar son birkaç yıldır hayata daha gerçekçi ve sorumlu bir biçimde bakmaya başladılar. Bu süreçte hayatlarının dümenine geçmiş durumdalar ve dolayısıyla ilişkilerini de daha sağlam bir temele oturtmak, gelecek için yeni temeller atmak önem taşıyor. Yükselen Oğlak’lar birkaç yıldır hayat yönlerinde ve iş hayatında kontrolü son derece güç olan, elde olmayan koşullar içinde hareket ediyorlar. Bu süreçte, hayatınızda anlamı kalmayan unsurları temizlemek ve eskiyi geride bırakmak büyük önem taşımakta. Yükselen Saka’lar açısından son birkaç yıldır hedef ve isteklerinizi gözden geçirmek, içinde bulunduğunuz gruba daha fazla katkı sağlamak, sosyal alanda sorumluluk içinde olmak gereği var. Bu şekilde ümitlerinizi yeniden şekillendirebilirsiniz. Yükselen Balık’lar son yıllarda büyük bir baskı ve sorumluluk altındalar. İş hayatında engeller ve önemli sınavlar içerisinde, mesleki koşulları yeniden tanımlamaları gerekmekte.