Ülkemizin 2017-18 yıllık haritası neler açıklıyor ?

28.10.2017 Cumartesi

Astrolojik öngörümlerde her yıl Güneş’in doğum anındaki yere dönüşü önem taşır ve bu ana göre çıkarılan haritalara Güneş Dönüşü adı verilir. Bu tekniği, benzer şekilde ülkemizin önündeki bir yılı değerlendirmek için de kullanabiliriz. Ankara için çıkartılan bu yılki haritaya göre, ülkemizin haritasında yabancıları, uluslararası konuları, inanç, düşünce ve ideolojileri aynı zamanda akademik alanı ve medyayı da gösteren 9. evdeki Balık burcu yükseliyor. Balık sınırları pek belli olmayan, değişken, belirsizlik ve karşama içeren bir burçtur. Aynı zamanda edilgen doğası nedeniyle, önümüzde yıl boyunca oldukça iniş çıkışlı, puslu ve net olmayan koşulların, hatta kimi zaman kurban olma durumu yaratabilecek temaların sık sık gündeme gelebileceğini anlatıyor. Balık inançlarla, ideolojilerle, 9. ev ise uzaklarla ve uluslar arası koşullarla doğrudan ilişkili olduğu için bu dönemde devlet içine yerleşmiş Fetö ve benzeri yapılarla ilgili koşulların yine güçlü bir biçimde gündemde kalabileceği anlaşılmakta.

Benzer şekilde, Balık burcunun yöneticisi Jüpiter de, yıllık haritada yine 9. Evde Akrep burcunda, Güneş’le yanyana görülmekte. Hiç kuşkusuz bu durum, uzaklarla, uluslar arası bağlamdaki koşulların, dış unsurların, aynı zamanda medya, üniversiteler, eğitim hatta diyanet işleri ile ilgili konuların da fazlasıyla dikkat çekeceğini açıklıyor. Bir yandan da olaylara bakışta, fazla hassas ve karmaşık davranma, inançların düşünceleri perdelemesi, çok fazla belirsizlik yaratması ve abartılara gidilmesi gibi eğilimlerin de gündeme gelebileceği söylenebilir.

Bu yıl büyük bir dönüşüm ve yenilenme teması içinde olacağız. Eski ilişkiler ve bağlantılar, şimdiye kadar kökleşmiş olan koşullar değişime uğrayabilir. Haritanın tepe noktasında Yay burcunda duran Satürn, uluslar arası arenada ve koşullarda engellere, bloklara, yüklere işaret etmekte. Vize problemi benzeri durumlar, halkın özgürlüklerini içeren konular özellikle dikkate alınmalı. Bu alanda, uluslar arası boyutta yönetimi doğrudan ilgilendiren gelişmeler süreklilik gösteren bir ana konu olarak görülmekte.

Astrolojik sembolizmde Ay halkı ve halkın içinde bulunduğu koşulları gösterir. Bu yıllık haritada ise Ay, Saka burcunda, kontrol edilmesi zor durumları gösteren, engeller ve kısıtlanmış getiren 12. Evde dururken, aynı zamanda güney ay düğümü ile de birleşmekte. Dolayısıyla, maalesef bu koşullar belirli kısıtlamalara, mutsuzluklara ve halkı yıpratabilecek konulara işaret etmekte. Belirli krizler, huzursuzluklar, güven eksikliği yüzünden endişeler öne çıkabilir.

Yıllık temalara bakıldığında, bu yıl aynı zamanda Boğa/11. ev sembolizmi içindeki konular da dikkat çekmekte. Boğa istikrar, güven, ekonominin ve kaynakların durumu, paranın değeri ile yakından ilişkilidir. Yıllık haritada sınırdaş komşuları anlatan 3. Evde yer alan Boğa, doğal olarak, Ortadoğu’da ve Irak ve Suriye’deki gelişmelere paralel olarak hassasiyet içeriyor. Haritada Venüs’ün 8. Evde Terazi burcunda olması, söz konusu hassasiyetlerin özellikle diplomasi alanında ve toprakların güvenliği gibi konularda devam edeceğini açıklamakta. Yıl süresince, Kasım ve Aralık uluslar arası ilişkiler ve engeller açısından dikkat çekici görülmekte. Ocak ve Şubat’ta endişeler, gizli düşmanlıklar daha yorucu olabilir. Mart’la birlikte yeni bir denge oluşurken, yaz aylarında özellikle Haziran-Ağustos süresinde dış ilişkilerde kritik ve kimi zaman karşıtlık ve sürtüşme yaratabilecek gelişmeler söz konusu olabilir. Yeni dönemin ülkemize huzur, denge ve barış getirmesi dileğiyle.