Venüs zor durumda

08.04.2017 Cumartesi

Biliyorsunuz, aşkı, beğeni ve güzellikleri açıklayan Venüs 4 Mart’tan bu yana geri harekette gidiyor. Venüs aynı zamanda ortak değerleri, nelerden keyif aldığımızı, toplumu birbirine bağlayan sosyal konuları da açıklar. Dolayısıyla bu dönemde keyfimizi iyice kaçıran gelişmeler, genel bir hoşnutsuzluk hissi söz konusu. Hatta doğum günleri 4 Mart’tan bu yana olanların hayatlarında da aşkta, zevkler ve mutluluk alanlarında tatminsizlikler ve daha fazla bekleme, sıkışma gündeme geliyor olabilir. Her ne kadar Venüs 15 Nisan’da yeniden düzgün harekete dönüyor olsa bile bu durum Nisan ayı boyunca pek keyifli bir tablo ortaya koymuyor.

Zira bu dönemde Balık burcunun son derecelerine gerileyen Venüs’le, Yay burcunun son derecelerinde geri harekette kalan Satürn’ün neredeyse ay boyunca sert bir açı (kare) içerisinde olduğunu görüyoruz. Satürn, Venüs’e yukarıdan önemli bir baskı kuruyor. Venüs’ün Satürn’den baskı görmesi çok değişik şekillerde gündeme gelebilir. Örneğin, Satürn soğutan, geciktiren ve bekleten bir gezegen olarak bu dönemde aşkta ve ilişkilerimizde kısıtlamalara, ayrılıklara ve ruhumuza işkence yapabilen koşullara işaret edebilir. Böyle bir dönemde acı veren tecrübeler, bizi duygusal alanda test eden durumlar içinde olabiliriz. En iyi durumda, Venüs-Satürn ikilisi ciddi şekilde değer verdiğimiz, uğraştığımız sanatsal bir uğraş ya da tasarımla ilgili bir alanda göstereceğimiz çabalara karşılık gelebilir.

Nisan ayında bugünlerde ve 21 Nisan civarında, kısaca ay sonuna kadar yükselen burçlarınıza göre şu konularda daha farkında olmanızda yarar var. Yükselen Koç’lar için aşkta ve parasal alanda gizli kalan, kontrol edilemeyen durumlar doğrudan sıkıntı ve bekleme getiriyor olabilir. Boğa’lar için kişisel isteklerde, grupların, gelecekle ilgili beklentilerin, çalışma konularının olduğu konularda gerçekçi olma ihtiyacı vurgulanıyor. İkizler için mesleki hedeflerde, ortaklaşa konularda elde olmayan ya da gizli kalan nedenlerin gecikmelere yol açması söz konusu olabilir. Yengeç’ler için uzaklarla ilgili konularda sıkışıklıklar, işten ve çalışma konularından kaynaklanan engeller yaşanabilir. Aslan’lar için finansal konularda, borç, alacak ve yatırımlarla ilgili konularda, genel olarak parasal hedeflerde problemler gündeme gelebilir. Başak’lar bu dönemde evlilikte ve başkalarından beklentilerinde daha sıkışık ve engelli bir süreçte olabilirler. Anlaşmalarda, görüşmelerde soğukluk yaşanabilir.

Yükselen Terazi’ler sağlık alanında, iş ve çalışma konularında daha kısıtlayıcı koşullar içinde olabilirler. Zihinsel açıdan daha pozitif olmaya gayret edilmeli. Akrep’ler özellikle aşkta, çocuklarla ilgili konularda ya da keyif almak istedikleri alanlarda daha kısıtlayıcı ve şanssızlık getiren koşullar içinde olabilirler. Yay’lar bu dönemde evde ve eve ilişkin konularda daha fazla şey yapmak ve hayatlarını yeni bir dengeye oturtmak durumundalar. Oğlak’lar düşünce dünyalarında, yakın çevrelerinde, kardeşlerle ilgili konularda bazı kısıtlamalar, zihinsel engellerle karşılaşabilirler. Saka’lar bu dönemde kazançları ve parasal konuları ile ilgili kısıtlamalar, beklemeler içinde olabilirler. Yeteneklerini sağlamlaştırmaya bakmalılar. Balık’lar ise aşkta ve kişisel alanda pek çok isteklerinde, özellikle güzellik ve hoşluk yaratmak konusunda daha sıkıntılı ya da kendilerini bir ölçüde baskı altında hissedebilirler.

Kısaca Nisan ayı boyunca hoşluk, keyif ve tatmin aradığımız konularda daha gerçekçi ve sınırlayıcı bir atmosfer içinde ilerleyeceğimiz görülüyor. Böyle zamanlarda kendimizle olan ilişkimizi de sıkı bir eleştiriden geçirebiliriz.