Yeni bir döngü başlıyor

22.07.2017 Cumartesi

Güneş ve Mars, astrolojide motivasyon, mücadele ve liderlik açısından dikkat çeken iki güç, bu günlerde Aslan burcunda birleşiyorlar. Sıcaklık, yakıcılık ve kumanda edicilik gösteren bu işaretlerin iki yılda bir yan yana geldiklerini düşünürsek, aslında bu sürecin hayatımızda, çok uzun olmamakla birlikte, dikkat çekici bir meşguliyet döngüsü yarattığını söyleyebiliriz. Şu anda tamamlanmakta olan döngü 14 Haziran 2015 tarihinde, İkizler burcunda başlamıştı. Şimdi ise iki gezegen 27 Temmuz 2017 tarihinde bu kez Aslan burcunda birleşerek, iki yıllık yeni bir döngü başlatacaklar ve dolayısıyla önümüzdeki iki yıl içinde de bizi meşgul eden, mücadele ve savaşım getiren yeni bir süreç başlatacaklar.

Zira Güneş “olmak” isteği, parlamak, dikkat çekmek ve yönetmekle yakından ilgilidir. Güneş farkındalığımızın en önemli ve aydınlıkta olan kısmıdır. İş hayatımızda, hedeflerimizde, bizi kişisel açıdan canlandıran motivasyonlardır. Mars ise bizi dürtükleyen, çoğu zaman kışkırtan, kızdıran ve fethetmek durumunda olduğumuz, hangi alanlarda kahramanlık gösterdiğimiz koşulları açıklar. Şimdi bu iki gücün Aslan burcunda birleşiyor olması, özellikle Aslan burcunun anlattığı motivasyonlar içinde önemli bir farkındalık ve yeni bir iki yıllık süreç yaratıyor.

Aslan burcu, Güneş’le de ilişkisi ele alındığında, kişisel başarı, dikkat çekme, parlama, yönetme ve gücü elinde tutmakla, otorite olmakla yakından ilişkilidir. Astrolojik haritamızda bu burcun olduğu evin konularında daha dikkat çekici, gurur sahibi ve sözü geçen birisi olmak isteriz. O halde bu dönemde, Aslan burcunun haritanızda hangi evde olduğuna dikkat bakmanızda fayda var. İlk aşamada, önümüzdeki bir yıl boyunca bizi daha fazla meşgul edecek ve mücadeleye götürecek önemli bir döngüyü yükselen burcunuza göre anlayabiliriz.

Yükselen Koç’lar bu süreç aşka, tutku ile bağlı oldukları bir uğraşlara, hobilere, onları daha yaratıcı ve enerjik kılan konulara odaklanabilirler. Aşk, çocuklar, harcamalar ve spekülatif konular daha fazla risk, heyecan ve tartışma da getirebilir. Yükselen Boğa’lar bu süreçte ev, yerleşimleri ve aileleri ilgili konulara daha fazla enerji ve çaba sarfedebilirler. Babaya ait konular, yuvada, yerleşimde güvenlik, evde yapılması gereken işler özellikle dikkat çekebilir. Yükselen İkizler’ler bu süreçte yakın çevreleri, kardeşleri ve yakınları ile iletişimde daha canlı, aktif ve mücadeleci olmak durumunda. İletişimde, zihinsel alanda, eğitimde kendilerini daha savaşçı biçimde ortaya koyup, tartışabilirler. Yükselen Yengeç, bu süreçte, iş hayatında ve özellikle parasal alanda daha fazla gayret, çaba ve farkındalık içinde olmalı. Gereksiz harcamaları kısarken, gelirleri arttırmak gereği var. Yükselen Aslan’lar için bu dönemde kişisel adımlar, yenilikler ve başlangıçlar dikkat çekmekte. Kişiliklerini daha fazla sergileme imkanı bulacaklar ancak sağlık ve beden konularına da özen göstermek gerekebilir. Yükselen Başak’lar için bu yeni dönemde kontrol dışı durumlar, elde olmayan nedenler ağır basmakta. Bilinçaltından kaynaklanan durumlara, korku ve endişelere kulak vermek ve kabullenici olmak önem kazanıyor.

Yükselen Terazi’ler için bu süreçte gruplar, arkadaşlıklar ve sosyal alanda çok daha aktif, mücadeleci ve aynı zamanda dengeli kalmak gerekiyor. Yeni hedefler çizilebilir. Yükselen Akrep’ler bu süreçte iş hayatına, kendi statülerini ve başarılarını ilgilendiren mücadelelere daha fazla angaje olabilirler. İş hayatında daha soğukkanlı ve planlı olmak gerek. Yükselen Yay’lar açısından bu dönemde akademik uğraşlar, uzaklarla ilgili gelişmeler, kendi inanç ve fikirlerini etkileyen savaşımlar özellikle dikkat çekici olabilir. Yükselen Oğlak’lar bu süreçte ortaklı konularda, miras ya da yatırımlarla ilgili ortaklı konulara odaklanırken aynı zamanda korku ve endişe içeren durumlar karşısında daha soğukkanlı olmalılar. Yükselen Saka’lar bu süreçte özellikle evlilik, ilişkiler, kimi zaman karşıtlık yaratan konulara, eşleri ile ya da düşmanlıklar içerebilecek koşullara odaklanabilirler. Yükselen Balık’lar ise bu dönemde iş ortamındaki yüklere, aşırı yorgunluklara ve dolayısıyla streslerini arttırarak sağlıklarını tehdit edebilecek koşullara özellikle dikkat etmeliler.