Yeniay neler getiriyor ?

25.03.2017 Cumartesi

Bu hafta Salı günü, burçlar kuşağının ilk burcu olan Koç’ta yeniay meydana geliyor. Bu yeniay hayatımıza katılan yeni oluşumları, döngüleri anlamak için çok önemli bir gösterge zira Koç burcu da her zaman yeni başlangıçları ve yenilenmeyi ifade eder. Astrolojik haritanızda Koç burcunun olduğu evin konuların büyük bir yenilenme görebilirsiniz. Bu konuları aşağıda yükselen burcunuza göre kısaca özetledim. Bu dönemde tek başına hareket etmek imkanı artarken, cesaretinizin ve yaşam enerjinizin de yükseldiğini farkedebilirsiniz. Baharın gelişi ile birlikte cananlanan bir sürece ilerliyoruz. Yeniay haritasında Balık burcu ile birlikte Neptün de yükselmekte. Kuşkusuz bu durum Koç’un netliğine bir ölçüde karmaşa, dalgalanan koşullar ve etki altında kalma da getirmekte. Özellikle Neptün bu dönemde olayların pek göründüğü gibi olmadığını ve bizi fedakarlığa, kabullenmeye sürükleyen koşulların, belirsizliklerin de gündeme geleceğini açıklıyor.

Yükselen burcu Koç olanlar açısından kişisel alanda yenilikler ve yeni başlangıçlar dikkat çekiyor. Kendinize, sağlığınıza ve hedeflerinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Ancak bir yandan da elde olmayan nedenler ya da sizi gizli bir şekilde kısıtlayan koşullar, hassasiyetler söz konusu olabilir. Yükseleni Boğa olanlar bu dönemde bazı riskli işler ve özellikle parasal açıdan huzursuzluk yaratabilecek durumlarla karşılaşabilirler. Diğer yandan içinde bulundukları gruplar ve gelecek beklentileri yönünde fedakarlık yapmak gereği olabilir. Yükseleni İkizler burcu olanlar bu dönemde gruplar içinde ve arkadaşlıklarda daha aktif ve yenilikçi davranabilirler. Tazelenen hedefler var. Ancak iş hayatındaki sorumluluklara ve belirsizliklere de dikkat etmek gerekiyor. Yükselen Yengeç’ler özellikle iş hayatında ve amaçları yönünde son derece atılgan ve cesur olabilecekleri bir dönemdeler. Bir yandan da uzaklarla, yabancılarla ilgilli konular, kimi zaman belirsizlikler söz konusu olabilir. Yükselen Aslan’lar bu dönemde inanç ve görüşlerinde daha tutkulu ve cesur davranabilirler, kişisel fikirlerini daha açık ortaya koyabilirler. Ancak ortaklaşa konularda, finansal alanda huzursuzluklar, karmaşık koşullar da doğabilir. Yükseleni Başak olanlar bu dönemde korkuları ile yüzleşmek durumundalar. Daha kararlı davranmak gerekecek. Ancak dışsal koşullar, ortaklı işler ve evlilikleri, ortakları ile ilgili konularda hassasiye ve fedakarlık içinde olabilirler.

Yükseleni Terazi olanlar bu dönemde dışsal koşullarda, evlilik ve ortaklıklarda daha fazla etki altında kalıyorlar. Önemli değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Bir yandan da sağlık ve çalışma koşullarına ve fedakarlık, hizmet gerektiren konulara eğilmek zorundalar.  Yükselen Akrep’ler özellilkle iş hayatında ve mesleki konularda yenilenme ve fiziksel açıdan daha canlı bir dönemdeler. Bir yandan yaratıcı oldukları bir alanda ve aşk hayatında daha hayalperest ve hassas olabilirler. Yükselen Yay’lar için daha fazla enerji, cesaret ve yenilenme söz konusu. Aşkta, çocuklarla ilgili konularda yeni adımlar içindeler. Bir yandan da evle ilgili işlerle ilgilenmek, hassasiyet göstermek durumundalar. Yükselen Oğlak’lar bu dönemde ailevi işlerde, eve ve toprağa yönelik işlerde yenilikler ve başlangıçlar yapabilirler. Bir yandan da yakınlarını, kardeşleri ya da düşüncelerini ilgilendiren konularda dışsal etkiler yüzünden daha fazla fedakarlık etmek durumunda olabilirler. Yükselen Saka’lar bu dönemde sözlerinde ve düşüncelerinde daha serbest ve samimi olabilirler. Düşünceleri ile dikkat çekebilirler. Ancak finansal konulara ve iş hayatına daha gerçekçi yaklaşmak gerekebilir. Yükselen Balık’lar ise iş hayatında yeteneklerinizi ortaya koyma yönünde daha atılımcı ve yenilikçi olabilirler. Ayrıca bu dönemde kişisel alanda yeni adımlar ve şahsi konular da dikkat çekiyor.

Kısaca söylemek gerekirse, özellikle önümüzdeki iki hafta boyunca bir yandan yenilenen koşullar içinde hareket ederken, hayatımızın farklı alanlarda daha hayalci ve fedakar davranmak durumunda kalabiliriz.