Batma, yanma, elektriklenme… Dayanılmaz ağrılarınız nevralji olabilir!

Sinir uçlarında olan hasarlanmalar sonucu tahribat ağrıları olur. Bu duruma nevralji denilir. Kelime anlamı ”sinirin ağrısı” olarak açıklanabilir. Bu ağrı hiçbir ağrıya benzemez. Tarifi ve dayanması çok zordur.

02.05.2017 Salı Güncelleme : 02.05.2017-12:32 Salı
Nevralji Ağrısının Özellikleri: 
•    Batma, yanma, acıma, iğnelenme, elektriklenme, bıçak saplanır gibi anlatmaya çalışılır ancak hastalar yaşadıklarını anlatacak kelime bulamazlar.

•    Genellikle geceleri daha fazla hissedilir. 
•    Standart hiçbir ağrı kesici etkilemez. 
•    Genellikle el ve ayak gibi sinir uçlarında olur. 

Belli Başlı Nevralji Hastalıkları:
•    Nöropatiler genetik veya diabet (şeker) hastalığında uzun süre şekerin verdiği sinir uçlarındaki hasara bağlı oluşabilir.
•    Zona nevraljisinde ciltte döküntülerle gelişen uçuk virüsünün verdiği zararlanmadır. Genelde gövdede yarım kuşak tarzında olur. İlk ayın sonunda cilt döküntüleri ve ağrı geçer ama bazen döküntüler düzelir ağrı kalır. Post-herpetik nevralji gelişebilir. 
•    Tuzaklanma ağrılarında özellikle el bileğinde ve dirsekte sinir dallarının sıkışması sonucu ele vuran uyuşma ve ağrılar olur. Benzer şekilde ayakta da sinir sıkışabilir. Meraljiaparestetika da ise sıkı kemer veya iç çamaşırına bağlı yüzeyel sinir dalının sıkışması sonucunda, üst bacak dış yüzeyinde nöropatik ağrılar gelişebilir. 
•    Trigeminal ve glossofaringeal nevraljide kafa bölgesinde yüz ve boğazda duyuyu veren sinirlerdeki ağrılardır. Çok keskin, saplanıcı ağrılar olabilir. 
Nevraljilerde Tedavi:
•    Ağrı kesicilerin cevap vermediği bilinmelidir. Bazı epilepsi ilaçları ve/veya sinirin ağrısına yönelik özel ilaçlar verilebilir. 
•    Bu ilaçlar tedavi etmez sadece baskılar. Nevraljilerin nedeni araştırılmalıdır. 
•    Sinirler için çok önemli olan B1-B6-B12 vitaminleri ek olarak alınabilir.

•    Hasarlanmış sinirin tamiri konusunda ilaç yoktur ama nöral terapi çok etkili bir biçimde kullanılabilir. 
Nörolog Dr. Emel Gökmen