Can Dündar ve Erdem Gül'e hapis cezası

Gazeteci Can Dündar'a mahkeme 'devletin gizli bilgilerini açıklamak' suçundan beş yıl 10 ay hapis cezası verdi.

06.05.2016 Cuma Güncelleme : 06.05.2016-22:54 Cuma
AA

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar  ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün yargılandığı davaya ilişkin kararını açıklayan  İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti,  "Sanıkların siyasal ve askeri casusluk  maksadıyla hareket ederek üzerlerine atılı fiili, özel kastla işlediklerinin ve  yargısal içtihatlara nazaran, atılı fiil yönünden varlığı zorunlu olan, 'başka  bir devletle veya terör örgütü ile anlaşma olgusu'nun dosya kapsamı itibariyle  hukuka uygun şekilde elde edilmiş delillerle ispat edilemediğini" bildirdi. 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı yapılan duruşmada, savcı  Evliya Çalışkan'ın mütalaası okundu.

Mütalaa okunmasının ardından söz alan müdahil Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay, mütalaaya katıldığını ancak sanıkların  iddianamedeki gibi casusluk suçundan da cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Müdahil MİT Müsteşarlığı avukatı Ümit Ulvi Canik ise sanıkların  cezalandırılmasını ve savcının talebi doğrultusunda "örgüte yardım" yönünden  dosyanın ayrılmasını talep etti.

Duruşmada savunma yapan sanıklar Dündar ve Gül, savunmalarına idam  edilmelerinin 44. yıl dönümü nedeniyle Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anarak  başladı.

Savunmaların ve sanık avukatlarının beyanlarının ardından duruşmaya,  karar açıklanacağı belirtilerek 2 saat ara verildi. Daha sonra tekrar başlayan  duruşma, hüküm açıklanacağı için yasa gereği kapalılık kararı kaldırılarak bütün  izleyicilere açıldı. Hükmün okunacağı duruşma salonuna, adliyenin koridorlarında  bekleyen CHP milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu, Sezgin Tanrıkulu,  Barış Yarkadaş ve Muharrem Erkek ile gazeteciler de giriş yaptı.

Duruşma arasında saldırı haberini duyan mahkeme heyetince, sanık Can  Dündar'a geçmiş olsun dileği iletildi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Canel Rüzgar, "Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz.  Heyet olarak hayretle karşıladık, şiddetle ve lanetle kınıyoruz" dedi. Mahkeme  Savcısı Evliya Çalışkan da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mahkemenin hükmünü üye hakim okudu.

"FETÖ/PDY ile ilgili kesin bir yargı hükmü yok"

Mahkeme heyeti, sanıklar Dündar ve Gül'ün, hiyerarşik yapısına dahil  olmaksızın amaç ve maksadını bilerek ve isteyerek yardım ettikleri iddia edilen  ve 'FETÖ/PDY' olarak adlandırılan silahlı terör örgütünün varlığı yönünde kesin  bir yargı hükmü mevcut olmadığı, söz konusu yapılanmanın silahlı bir terör örgütü  niteliğini haiz olduğu iddiası ile ilgili olarak Türkiye genelinde yürütülmekte  olan soruşturma ve kovuşturmaların halen devam ettiği, ayrıca bu örgütün  iddianamede, MİT tırlarının durdurulması eylemi ile 'Türkiye Cumhuriyeti  hükümetini ortadan kaldırma veya kısmen veya tamamen işlemez hale getirme'  şeklinde açıklanan suçtan, bu aşamada herhangi bir suretten hüküm  kurulamayacağını belirtti.

Heyet, davaların makul sürede sonuçlandırılması gerekliliği, diğer  suçlardan açılan davalar yönünden hüküm verilmesi dışında yapılacak bir muhakeme  işleminin bulunmaması hususlarına göre,  sanıklar hakkında "silahlı terör  örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan açılan kamu  davalarının eldeki dava dosyasından ayrılmasına ve başka bir esas numarasına  kaydedilerek bu suç üzerinden yargılanmalarının devamına hükmetti.

Dündar ve Gül'ün, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti   hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen  engellemeye teşebbüs etmek" suçundan cezalandırılmalarının talep edildiğini  hatırlatan heyet, bu hususta dayanak olarak gösterilen MİT tırlarının darp, cebir  ve şiddet uygulanarak ve silah kullanılarak aranması eyleminin gerçekleştirildiği  19 Ocak 2014 tarihi ile sanıklara yüklenen suçlamaya esas fiil ve yayın  tarihlerinin dikkate aldığını belirtti.

"MİT tırlarını durduranlarla ilişkileri yok"

Sanıkların, ayrıca amaç araç suç ilişkisine nazaran, silahlı bir terör  örgütünün yöneticisi veya üyesi sıfatıyla örgütün nihai amacı doğrultusunda  hareket ettiklerine dair, örgütle organik ilişkilerinin varlığı gösteren ve suçun  yasal unsuru niteliğindeki cebir ve şiddeti kullanmadıklarını da belirten heyet,  darbeye teşebbüs suçunun işlenemeyeceğinin açık olduğuna dikkati çekti.

Heyet, sanıkların, MİT tırlarını durduran ve yargılanmakta olan  sanıklarla önceye dayalı veya eylem sırasında herhangi bir irtibat ve  ilişkilerinin bulunmadığını da kaydederek, atılı suçun yasal unsurları itibariyle  oluşmadığı ve sanıkların eyleminin kanundaki yasal suç tarifine uymadığı vicdani  sonuç ve kanısına varıldığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti  hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen  engellemeye teşebbüs etmek" suçundan sanıkların ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

"Başka bir devletle veya terör örgütüyle anlaşma olgusu yok"

Mahkeme heyeti, Can Dündar ve Erdem Gül'ün, "Devletin güvenliğine  ilişkin gizli kalması gereken nitelikteki bilgilerini siyasal ve askeri casusluk  maksadıyla temin etmek ve açıklamak" suçlarıyla ilgili ise, "Sanıkların siyasal  ve askeri casusluk maksadıyla hareket ederek üzerlerine atılı fiili özel kastla  işlediklerinin ve yargısal içtihatlara nazaran atılı fiil yönünden varlığı  zorunlu olan, 'başka bir devletle veya terör örgütü ile anlaşma olgusu'nun dosya  kapsamı itibariyle hukuka uygun şekilde elde edilmiş delillerle ispat  edilemediği, sanıkların eyleminin oluş ve kabule göre bir bütün halinde,  'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği  itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak' suçları  kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" değerlendirmesini  yaptı.

Sanıkların işledikleri bir fiille TCK'nın 327. ve 329. maddelerinde  düzenlenen birden fazla suçun oluşumuna sebebiyet verdiklerini aktaran heyet,  TCK'nın "fikri içtima" başlıklı 44/1. maddesine göre daha ağır cezayı gerektiren  329/1 maddesi gereğince hüküm kurulduğunu ve sanıklara bu maddeden ceza  verildiğini bildirdi.


 
Dündar'a 5 yıl 10, Gül'e 5 yıl hapis cezası

Heyet, Dündar’ın "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal  yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini  açıklamak" suçundan, Dündar'ın suça konu haberi ulusal çapta yayın yapan genel  yayın yönetmenliğini yaptığı gazetede manşet haberi olarak yayınlaması,  görüntülerin sayısı ve niteliği karşısında suçun işleniş biçimi, suçun  işlenmesinde kullanılan araç, işlendiği zaman, yer ve meydana gelen tehlikenin  ağırlığı, suç konusunun önem ve değeri, kasta dayalı kusurun ağırlığı ve  yoğunluğunu dikkate alarak 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Dündar'ın eyleminin Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 3 ve 4.  maddelerinde belirtilen, "terör ve terör amacı ile işlenen suçlar"dan olmaması  nedeniyle verilen cezada artırım yapılmasına gerek duymayan mahkeme heyeti,  geçmişi, sabıkasız oluşu ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate  alarak Dündar'ın bu cezasında 1/6 oranında indirim yaptı. Dündar'ın böylece 5 yıl  10 ay hapisle cezalandırılması kararlaştırıldı.

Sanık Erdem Gül'ün de aynı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına  hükmeden heyet, geçmişi, sabıkasız oluşu ile cezanın geleceği üzerindeki olası  etkileri nedeniyle 1/6 oranında indirim yoluna giderek Gül'ün 5 yıl hapis  cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında daha önce çıkarılan, yurt dışına  çıkış yasağının kaldırılmasını da öngördü.

MİT'e 3 bin 600 lira
 
Davanın müdahil kurumu MİT Müsteşarlığının yargılama sırasında  kendisini avukatla temsil ettiğini bildiren heyet, asgari avukatlık ücret  tarifesi uyarınca belirlenen 3 bin 600 liralık vekalet ücretinin sanıklardan  alınarak MİT Müsteşarlığına ödenmesini hükmetti.

Heyet, müdahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak  ise davaya katılmasının dayanağını oluşturan, "darbeye teşebbüs"e beraat kararı  verilmesi nedeniyle herhangi bir vekalet ücreti takdir etmedi.

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ