Arşivden çıkan tarih

1

Beşiktaş. 80 yıl önce ve günümüz.

Kaynak: Hayalleme