Bir anda servete kondular

1


14 milyon yıllık balina fosili.