Osmanlı mezar taşlarının sırrı

1

Osmanlı'nın gündelik hayatın içinde oluşturduğu bu "manevi istirahat bahçeleri"  ve yüksek kültürünün yansıması mezar taşları, geçmişten günümüze uzanan zarafet  vesikaları olarak hala ayakta. Hayatın her köşesinde güzellik ve estetiği  yakalama gayretindeki Türk-İslam sanatının bir ürünü olan mezar taşlarının en  nadide örneklerine, Süleymaniye ve  2. Mahmud Türbesi gibi hazirelerde rastlamak  mümkün.