Önlemin böylesi

1

Aldıkları önlemlerle sosyal medyada alay konusu oldular.