Göğüs ağrısının sebebi nedir?

Göğüs ağrınızın nedeni bulunamıyorsa fibromiyalji olabilirsiniz!..

05.05.2017 Cuma Güncelleme : 05.05.2017-12:42 Cuma


Göğüs ağrısı olunca ilk akla gelen kalp krizi geçiriyor olabileceğinizdir. Özellikle solda olması ve kolda da biraz uyuşma yapması durumunda daha da korkulur. Göğüs ağrısı bir kalp probleminin olası bir bulgusudur ama birçok başka daha az ciddi durum da göğüs ağrısına yol açabilir. Göğüs ağrısıyla acile başvuran hastaların neredeyse onda birinde kalp ile ilgili sorun vardır. 

Yemek borusu problemleri, reflü, safra taşları ve pankreas problemleri de göğüs ağrısı yapabilir. Akciğerlerin ve zarlarının iltihabı da ağrı yapar. Zona hastalığı yarım kuşak tarzında göğüs ağrısına sebep olur. Ayrıca kırılmış, ezilmiş kaburgalarda ağrıya sebep olur. 

Tüm bu bilinenler yanı sıra son yıllarda daha çok tanı almaya başlayan fibromiyalji hastalığında da göğüs ağrısı öne çıkabilmektedir. Yapılan tetkiklerin hepsinin normal olması, ağrıların hastayı çok rahatsız etmesi ama panik atak hastaları kadar panik halinde olmamaları dikkat çekicidir. Ağrının yer değiştirebilmesi, fibromiyaljinin sürekli yorgunluk, baş-boyun-sırt ağrıları, hormonal dengesizlik, gaz-şişkinlik gibi diğer bulgularının tabloya eşlik etmesi bu hastalığı düşündürebilir.

Göğüs ağrısı ön planda olan, diğer fibromiyalji bulguları dikkat çekmeyen bazı hastalar vardır. Bu hastalar defalarca kalp anjiosu bile olabilirler. Hekimleri de yanıltabilirler. Panik atak geçiren bir hastada da göğüs şikayetleri olabilir ancak fibromiyaljinin göğüs ağrısı daha inandırıcıdır. Ayrıca hastalar daha sakindir. 

Örnek Hasta Öyküsü:
41 yaşında erkek hastada göğüs ağrısı, göğüste baskı şikayetleri ile 2 yıl önce ve 2 ay önce 2 defa kalp anjiosu yapılmış. Çarpıntı ile gelen göğüs baskısı nedeniyle (özellikle solda) aralıklı olarak defalarca acile başvurmuş. Kalp Eko’su ve EKG incelemeleri tekrarlanmış. Kan tahlillerinde de şimdiye kadar hiçbir sorun saptanmamış. Hasta, tüm incelemeler normal çıktığı için içim rahat ama bu ağrı ve sıkıntı hissi arttığında dayanamıyorum, diyor. Beraberinde boyun, sırt ağrısı, genel yorgunluk, bacaklarda zaman zaman huzursuzluk-ağrılar, başta bazen ağrı ve dikkat-konsantrasyon eksikliği, gaz şikayetleri mevcut. Dahiliye ve kardiyoloji uzmanlarının aklına gelmemişti anma hastada fibromiyalji mevcuttu. 

Nörolog Dr. Emel Gökmen