Mahkeme, Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararının yürütmesini durdurdu

Erzincan İdare Mahkemesi, Tunceli Valiliği'nin itirazı üzerine, Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki "Tunceli" yazısının "Dersim" olarak değiştirilmesi yönündeki kararının yürütmesini durdurdu.

25.05.2019 Cumartesi Güncelleme : 25.05.2019-16:40 Cumartesi
AA

Tunceli Belediye Meclisi, 7 Mayıs'ta yaptığı toplantıda, belediyenin  hizmet binasındaki tabelalarda yer alan "Tunceli" ibaresinin yerine "Dersim"  yazılması yönünde oy birliğiyle karar alıp bu kararı, uygulanabilmesi için  değerlendirilmesi amacıyla Tunceli Valiliğine sundu.

 Tunceli Valiliği de bu karara itiraz için hazırladığı dava  dilekçesini, Erzincan İdare Mahkemesine gönderilmek üzere Tunceli Asliye Ceza  Mahkemesine sundu.

Valiliğin söz konusu dava dilekçesinde, 5393 sayılı Belediye  Kanunu'nun belde adının değiştirilmesi başlıklı 10. maddesinde "Bir beldenin adı  belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun kararı ve  valiliğin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir. Bu karar  Resmi Gazete'de yayımlanır. Beldenin adının değiştirilmesi ile belediyenin adı da  değişmiş sayılır" denildiği anımsatılarak, Tunceli Belediye Başkanlığının, söz  konusu belediye meclisi kararı ile valinin görüşünü ve İçişleri Bakanlığının  onayını almadan kanunun açık hükmüne aykırı işlem yaptığı belirtildi.

Aynı kanun uyarınca, belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında  bir ilin adının ya da tabeladaki adının değiştirilmesi konusunda yetkisinin  bulunmadığı, işlemin konu ve yetki yönlerinden sakat olduğu, davalı idarenin  yetki tecavüzünde bulunduğu kaydedilen dilekçede, alınan kararın yürütmesinin  durdurulması ve iptali istendi.

Dilekçenin ulaştığı Erzincan İdare Mahkemesinin ara kararında ise  Tunceli Belediyesi hizmet binasındaki tabelalarda yazılı "Tunceli" ibaresinin  değiştirilerek "Dersim" ibaresinin yazılmasına dair dava konusu işlemin yerine  getirilmesi halinde doğacak zararın, kamunun menfaati ve işlemin etki alanı  dikkate alındığında giderilemeyeceğine işaret edildi.

Bu aşamada yürütmenin durdurulması için gereken koşulların oluştuğu  belirtilen ara kararda, Erzurum Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak  üzere oy birliği ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ