MGK Sekreterliği 20 uzman yardımcısı alacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğine sözlü sınavla 20 uzman yardımcısı alınacak.

09.11.2018 Cuma Güncelleme : 09.11.2018-9:37 Cuma

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, MGK Genel Sekreterliğine  siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk  fakültesi mezunları arasından 20 uzman yardımcısı alınacağı bildirildi.

Sınava girecek adaylarda 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor.  Ayrıca, başvuru tarihinin son günü itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu  Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) P8, P11, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43  puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olma koşulu bulunuyor.

Öte yandan adayların son  başvuru  tarihinden  önceki 5 yıl  içinde   yapılmış  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D)  düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca  eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye  sahip olması isteniyor.

Sözlü sınav başvuruları 19 Kasım Pazartesi günü başlayıp 30 Kasım  Cuma  günü  mesai  saati  bitiminde  sona  erecek.

Başvurular, kurumun  internet  sitesinden (www.mgk.gov.tr) indirilerek  doldurulacak başvuru formuna KPSS ve YDS ya da uluslararası  geçerliliği  bulunan   ve  ÖSYM  Yönetim  Kurulunca  eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi  eklenmesi suretiyle MGK Genel Sekreterliğinin "Mustafa  Kemal  Mahallesi   Dumlupınar Bulvarı  No: 254 Posta  Kodu: 06530  Çankaya/ANKARA" adresine şahsen  veya posta yoluyla yapılabilecek. Postada yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle  gecikmeler dikkate alınmayacak.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınavın yapılacağı yer  ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihinden en az 10 gün önce kurumun  internet sitesinde yayımlanacak ve MGK Sekreterliğinin hizmet binasındaki giriş  katındaki kapılara asılarak ilan edilecek. Söz konusu ilanla ilgili adaylara  herhangi bir tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınava hak kazanan adaylardan, mezun olunan yükseköğretim kurumu  diploma veya  mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurumunca onaylı örneği,  nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 vesikalık fotoğraf, bir sayfayı geçmeyecek şekilde  aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış öz geçmişi, kurumun internet  sitesinden temin edilebilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,  Adli Sicil Kaydı belgeleri istenecek. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular  ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Sözlü sınav, adayların alan bilgisi ve MGK Genel Sekreterliğinin görev  alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme,  ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve  tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,  genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı  yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilecek.

Sınavdan puanı en yüksek adaydan başlanacak ve belirtilen kadro sayısı  kadar aday atanmaya hak kazanacak. Adayların sözlü sınav puanının eşit olduğu  durumda, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak.

Sınav sonuçları kurumun internet sitesinden ve kurum binasının  kapılarında ilan edilecek. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sınav sonucu  yazılı olarak bildirilecek ve atanmaları için gerekli belgeler istenecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ