Açılan sandık
oranı %100,00
Evet
59,09% 40,90%
Hayır
Seçime ait üm bilgiler Anadolu Ajansı’ndan çekilmektedir.
60sn içinde tüm sonuçlar güncellenecek
Açılan Sandık %100,00
Toplam Sandık7.388
Açılan Sandık7.388
Toplam Seçmen2.957.870
Kullanılan Oy1.424.227
Geçerli Oy1.406.573
Katılım Oranı 48,18%
Anayasa değişikliği halkoylamasında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan seçmenler istedikleri yurt dışı temsilciliğinde oy kullanabilmişlerdir. Bu sebepten ötürü herhangi bir yurt dışı seçim çevresi için "açılan sandık seçmen sayısı/kullanılan oy/geçerli oy" sayıları, ilgili yurt dışı seçim çevresindeki "toplam seçmen" sayısından fazla olabilir.