Sinop Nükleer santrali için ÇED süreci başladı

Türkiye’nin ikinci nükleer güç santrali (NGS) olma özelliğini taşıyan Sinop NGS için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu.

14.01.2018 Pazar Güncelleme : 14.01.2018-1:30 Pazar
EKONOMİ SERVİSİ
Yürütülecek çalışmalar sonucunda hazırlanacak ÇED raporu, İDK tarafından da değerlendirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı’na sunulacak. Raporun Bakanlıkça olumlu bulunması halinde projede yer alan çevresel önlemlerin yeterli görüldüğü onaylanmış olacak. Yatırımcı açısından bir taahhüt niteliği taşıyan ÇED raporunda, projenin inşaat ve işletme dönemlerindeki tüm etkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca izlenecek ve aykırılık tespiti halinde ise mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanacak. Tüm faaliyetlerin, nükleer güvenlikle ilgili tüm dünyada kabul görmüş ilke ve standartlar çerçevesinde  titizlikle yürütülmesi sağlanacak.
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ