İlk çeyrekte güçlü büyüme

17.05.2018 Perşembe

Mevsim ve takvim etkile-rinden arındırılmamış verilerle, sanayi üretiminde ilk çeyrekte % 9.8’lik artış gerçekleşti. Sanayi üretimindeki artış 2018 yılının ilk çeyreğinde % 6 - % 7 dolayında bir büyüme olasılığını gösteriyor.

İş Yatırım’dan Muammer Kömürcüoğlu’nun değerlemelerine göre, ilk çeyrekte dayanıksız tüketim malı üretimi % 11.8, ara malı üretimi % 11.4, sermaye malı üretimi % 8.9 arttı. Büyük ölçüde inşaat sektörü faaliyetini gösteren metalik olmayan mineral ürünlerin üretimindeki (çimento gibi) artışın %17 ile yüksek olduğu dikkate alındığında, büyümenin ağırlıklı olarak özel tüketime ve inşaat yatırımlarına dayalı olduğu anlaşılıyor.

Geçen yıl teşviklerin etkisiyle güçlü artan (yıllık % 8) dayanıklı tüketim malı üretimi ise % 1.5 ile sınırlı artış gösterdi.

TL’deki değer kaybı ve dış talebin canlı kalması ihracata olumlu yansımaya devam ediyor. Gelecek aylarda benzer eğilimin devam etmesi bekleniyor.

Nasıl takip ediliyor?

Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretimindeki gelişmeleri (1) Sanayiden alınan verilere göre, (2) Takvim etkisinden arındırarak, (3) Mevsim ve takvim etkisinden arındırarak izliyor.

- Arındırılmamış aylık veriler takvim ve mevsim etkilerini içeriyor. Mevsim şartları, çalışma süreleri aylar arası karşılaştırmalara imkân vermiyor.

- Veriler takvim etkisinden arındırıldığında, çalışılan günler, saatler dikkate alınıyor.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırıldığında aylık verilerdeki hem mevsim hem takvim etkileri ayıklanıyor.

Sanayi üretimindeki değişim 2015=100 esasıyla izleniyor.

Endekslerde artış var

- Arındırılmamış endekste geçen mart 113.3 olan endeks bu mart 121.1 oldu.

- Takvim etkisinden arındırılmış endeks 109.7’den 118.0’e yükseldi.

- Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks 109.4’ten 117.9’a çıktı.

Bunlar mart ayında sanayideki gelişmeyi gösteriyor.

İmalat sanayii endeksleri de 2017 yılı endeks sayılarının üzerinde.

Önemli olan, yılın ilk 3 ayında sanayi üretiminde görülen artışın yılın tamamında devam etmesi.

Yazarın Önceki Yazıları