KREDİLERDEKİ HIZLI GENİŞLEME

19.06.2017 Pazartesi

Kredi Garanti Fonu (KGF), ekonomiye olumlu yönde ivme kazandırıyor; büyümeye destek oluyor. Türk Lirası üzerinden verilen ticari kredilerde, KGF garantili krediler sayesinde çok hızlı bir artış göze çarpıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafikler, Türk Lirası (TL) bazlı kredilerdeki hızlı yükselişi gösteriyor. İlk grafik toplam kredileri, ikinci grafik ise KOBİ’lere kullandırılan ticari kredileri baz alıyor.

Nisan sonu itibariyle yaklaşık 90 milyar TL olan KGF garantili kredi miktarı, mayıs ayında 160 milyar TL’ye ulaştı. Halen, bu miktar 180 milyar TL’yi aşmış bulunuyor.

Çoğu yeni kredi

KGF garantili krediler, sonraki yıllarda yenilenerek, gerekirse süreleri uzatılacak. KGF garantili kredilerin yüzde 84’ü yeni ve ilave kullanım; geri kalanı ise yeniden yapılandırılan kredilerden oluşuyor.

KGF yönetimi, kullandırdığı krediler sonucunda ortaya çıkacak sanayi üretimini ve buna bağlı olarak büyümede sağlanacak gelişmeyi, projelendirmiş bulunuyor. Bu projeksiyona dayalı olarak, kredilerin geri ödenmesindeki dar boğazlar (NPL oranı) ve kredilerin işsizlik oranlarına olası etkileri de modellendirilmiş bulunuyor.

KGF etki analizi

BDDK, Merkez Bankası ve Akbank kaynaklı aşağıdaki tablo, KGF garantili kredilerin, ekonomimize ve bankacılık sektörüne etkilerini gösteriyor:

KGF garantili kredilerin etki analizini yaptığımızda, aşağıdaki sonuçlara ulaşıyoruz:

 - KGF garantili krediler, yüzde 1.8 oranında kısa dönemli ek bir büyüme sağladı.

 - Ancak, büyüme rakamları işsizliği düşürebilecek kadar yüksek değil.

 - KGF garantili kredilerin toplam üst limiti yükseltilmez ise, büyümeye katkı oranı düşecek. Limitin yükseltilmesi çareleri aranıyor. KGF garantili kredilerin artmasını desteklemek amacı ile, menkul kıymetleştirme gibi farklı yöntemler gündeme geliyor.

 - Bankacılık kesimi toplam TL kredilerinin, toplam TL mevduatına oranı, çok yükselmiş durumda. Ortalaması yüzde 140. Bazı bankalarda bu oran yüzde 170 olmuş durumda.

Yazarın Önceki Yazıları