YÖK Ödül Yönetmeliği Resmi Gazete'de

"YÖK Üstün Başarı Ödülleri" bireysel ve kurumsal iki ana başlık altında verilecek. Bireysel ödüller 3 doktora tezi için, kurumsal ödüller ise 4 kategoride birer adet olacak.

13.05.2017 Cumartesi Güncelleme : 13.05.2017-9:57 Cumartesi
AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ödül Yönetmeliği, Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan YÖK Ödül Yönetmeliği'nin amacının, YÖK  tarafından verilecek "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" ile ilgili usul ve esasların  belirlenmesi olduğu kaydedildi.

Yönetmelik, yükseköğretimin misyonuna uygun, özgün, yenilikçi ve üstün  nitelikli her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen  bilimsel etkinlikler, desteklenen, yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme  projeleriyle ilgili çalışma ve uygulamaları teşvik etmek üzere YÖK tarafından  verilecek bireysel ve kurumsal ödülleri kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" bireysel ve kurumsal  olmak üzere iki ana başlık altında, bireysel ödüller ise "Yılın Doktora Tezi  Ödülü' olup fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri  bilimler alanlarında 3 doktora tezi için verilecek.

Bu kategoride, bir önceki yıl içinde tamamlanmış doktora tezleri  değerlendirilecek, başvurular doktora tezi sahibi ve tez danışmanı tarafından  birlikte yapılacak. Bu başlıkta başvuruların değerlendirilmesinde doktora  tezinin, bilimsel ve yenilikçi yönünün, özgün olmasının yanı sıra tez  sonuçlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer katkıları dikkate alınacak.

Kurumsal ödüller 4 kategoride verilecek

Kurumsal ödüller ise "Topluma Hizmet Ödülü", "Uluslararası İşbirliği  Ödülü", "Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü" ve "Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü"  olmak üzere 4 kategoride birer adet verilecek. Bu ödüllere başvurular  yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak.

Topluma Hizmet Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki  yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan topluma hizmet odaklı proje ve  benzeri uygulamaları ödüllendirilecek.

Uluslararası İşbirliği Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir  önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan yurt dışındaki  yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla yaptıkları sonuç üreten iş birliklerinin  ödüllendirilmesi sağlanacak.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü kategorisinde, müracaat edilen  yıldan bir önceki yılda üniversite-sanayi iş birliği alanında tamamlanmış proje  ve benzeri faaliyetlerin ödüllendirilmesi amaçlanıyor.

Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü kategorisi ise başvuru yapılan yıldan bir  önceki yılda tamamlanmış olan ve yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde/bölgede  yerel kalkınmaya katkı odaklı, sonuç üreten proje ve benzeri uygulamalarının ödüllendirilmesini içeriyor.

YÖK, her yıl başvuru takvimini resmi internet sitesinden ilan edecek.  İlanda, başvuru süresi, ödül türü ve alanı dikkate alınarak belirlenen başvuru  şartlarına yer verilecek.

Başvuruların komisyonlar ve YÖK tarafından değerlendirilmesinden sonra  ödüllendirilecek kişiler, yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlar, kuruluşlar,  YÖK Başkanlığının resmi internet sayfasında duyurulacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ