Tüp Bebekte Genetik Tarama

19.07.2018 Perşembe
Tüp bebek tedavisinde genetik tarama yöntemi, en sağlıklı embriyoların tespit edilmesini ve bu embriyoların anne rahmine transfer edilerek gebelik şansının artmasını sağlayan bir yöntemdir. Genetik tarama yöntemi başta yaşı ilerlemiş olan anne adayları olmak üzere hemen hemen herkese uygulanabilmektedir.
 
Embriyolar geliştikten sonra en sağlıklı embriyoları seçmek son derece önemlidir ve gebelik şansını yakından etkilemektedir. Embriyo seçiminde kullanılan genetik tarama, embriyoların genetik açıdan herhangi bir anomali ya da gebeliğe engel teşkil edecek hastalıkları önceden tespit edilmesini sağlamaktadır. Genetik tarama yöntemi ile tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlıklar ve genetik sorunlar ortadan kaldırılabilmektedir. 
 
Genetik Tarama Hangi Durumlarda Uygulanır?
 
Genetik tarama ile embriyolar her durumda değerlendirilebilir. Ancak ortaya çıkan bazı belli başlı durumlarda genetik tarama kaçınılmaz olabilmektedir.
 
Her seferinde sağlıklı ve kaliteli embriyonun seçilmesine rağmen 2 ya da daha fazla tüp bebek girişiminin başarısız olduğu durumlarda genetik tarama yöntemine başvurmak mümkündür. Ayrıca 2’den fazla kez gebelik sürecinin düşükle sonuçlanması da genetik tarama yapılmasına neden olmaktadır.
 
Anne adaylarının 35 ve üzeri yaşta olması, anne veya baba adayında herhangi bir kromozom anomalisinin bulunması veya çiftin cinsiyet geçişli genetik hastalıklara sahip olması genetik taramanın yapılması için yeterli nedenler arasında yer almaktadır. Bu şekilde yaşanabilecek olan potansiyel olumsuzluklar minimuma indirilmektedir ve gebelik şansı önemli ölçüde arttırılmaktadır. 
 
Tüp Bebekte Genetik Tarama Ne İşe Yaramaktadır?
 
Tüp bebek tedavisinde genetik tarama uygulaması genellikle herhangi bir hastalığı teşhis etmeye yönelik gerçekleştirilir. Genetik tarama uygulaması ile kistik fibroz, hemofili, orak hücre, talasemi, spinal kas atrofisi, Tay-Sachs hastalığı gibi hastalıklar teşhis edilebilmektedir. Bu rahatsızlıklar en yaygın tek gen bozuklukları arasında yer almaktadır. Ayrıca genetik tarama ile birlikte yapılan diğer uygulamalar ile daha birçok rahatsızlık ortaya çıkarılabilmektedir.
 
Embriyodan biyopsi ile alınan örnekten DNA’nın içeriği belirlenmektedir. Bu işlem için son derece yüksek teknolojiye sahip cihazlar kullanılmaktadır. Anormal DNA içeren embriyolar transfer edilmemekte ve sağlıklı DNA içeren embriyolar transfer edilerek çiftlerin sağlıklı bebek sahibi olmaları sağlanmaktadır. 
 
Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı